Ve Veselí nad Moravou vzniká Dům přírody Bílých Karpat

10. 06. 2022
Dům přírody vznikne částečně rekonstrukcí jednoho z objektů na Bartolomějském náměstí, kde přibude i novostavba v místě dvou zbořených rodinných domů. Půjde o nízkoenergetický objekt se zelenou střechou. Na výstavbu bude evropská dotace přes 60 milionů z Operačního programu Životní prostředí. Zbytek peněz dá kraj a přispěje i město Veselí. Dům bude sloužit k tomu, aby zájemcům poskytoval informace a seznamoval je s okolní přírodou, a také k ekologické výchově. Bude také usměrňovat cestovní ruch tím, že poukáže například na místa, kde cestovní ruch nevadí. Město Veselí stavbu vítá a věří, že zvýší turistický potenciál místa.