Ve Vyškově rozšířili vodovodní síť

23. 07. 2021
Ve Vyškově dodělali větev skupinového vodovodu. Vodohospodářské dílo významně zvýšilo bezpečnost dodávek vody pro obce Pustiměř, Zelená Hora, Radslavice a Ivanovice na Hané. Na katastru obcí Hoštice, Heroltice a Ivanovice na Hané byl vybudován nový vodovodní přivaděč z tvárné litiny v celkové délce čtyř kilometrů. Současně s tímto přivaděčem byl kompletně zrekonstruován stávající vodojem v Ivanovicích. Náklady byly z nadpoloviční části pokryty z dotačních prostředků Národního programu Životní prostředí.