Vítkov si pořídil svozové vozidlo

9. 05. 2024
Město Vítkov na Opavsku pořídilo z dotace získané z Operačního programu Životní prostředí vozidlo na svoz separovaných odpadů. Vedle toho zakoupilo nádoby na tříděný odpad – papír, plast a bioodpad. Spádovou oblastí projektu je město Vítkov a jeho místní části. Pořízené nádoby budou umístěny u rodinných nebo bytových domů. Nové malé vozidlo je potřebné pro svoz odpadů z míst nedostupných pro velkou svozovou techniku městských technických služeb. Cílem projektu je snížit množství separovaného odpadu ve směsném odpadu, který je ukládán na skládce nebo ve spalovnách, a zvýšit tím materiálové využití odpadů.