Vsetín dostal dotaci na školu

18. 06. 2024
Částku ve výši 12,3 milionu korun získalo město Vsetín od Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 na rekonstrukci pavilonu kuchyně a jídelny na základní škole na Sychrově. „Celkové výdaje tohoto rozsáhlého investičního projektu činily 52 milionů korun, nyní se nám podařilo získat dotaci ve výši 12,3 milionu na vybavení kuchyně, což je 50 % ze způsobilých výdajů projektu,“ informoval starosta Jiří Čunek. Stavební práce zahrnovaly změnu dispozičního řešení dvou nadzemních podlaží pavilonu kuchyně, instalaci nové vzduchotechniky, provedení vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektřiny a plynu, kompletní obnovu povrchů a dodávku moderního technologického vybavení kuchyně i vybavení jídelny. Vyměněny byly také dveře a okna, byl zrekonstruován výtah a lapák tuků. Došlo k zateplení ploché střechy, byla opravena fasáda a osazeny venkovní žaluzie a podobně. Vedení Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka dokončilo rekonstrukci cukrářských dílen v Havlově ulici. Budova je kompletně zateplená a díky stavebním úpravám půdy se rozšířily prostory, které žáci mohou využívat. Celý projekt vyšel na 14 milionů korun.