Vzácných motýlů jasoňů dymnivkových pod Pálavou přibylo

10. 06. 2020
Ukázalo to sčítání v oboře Bulhary v Milovickém lese v minulém týdnu. Z iniciativy AOPK ČR, Správy CHKO Pálava se totiž část zdejších lesních porostů výrazně prosvětlila. Právě takové lesy jasoňům vyhovují. Opatření byla realizována na základě studie Biologického centra Akademie věd a jejich projektu Záchrana a obnova krajiny Strategie AV21 – Monitoring a záchrana motýlů. „S LČR se nám nyní podařilo domluvit, že se v místech, která navazují na plochu obývanou posledními jasoni, prokácely hustší lesní porosty, vyřezaly keře a vytvořily migrační koridory. Výsledkem je světlý parkový les, který motýlům vyhovuje. Letos jsme tu napočítali odhadem 100–120 poletujících zvířat. Je vidět, že když se chce, je možné se domluvit na řešení, které funguje,“ konstatuje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Pálava.