Záchranné programy pro ohrožené druhy zemědělské krajiny: na řadě je sýček a sysel

30. 09. 2020
Zemědělská krajina, která tvoří přibližně polovinu rozlohy Česka, se kvůli intenzivnímu zemědělskému hospodaření v posledních desetiletích zásadně změnila. Velká nečleněná pole, specializace na pěstování pouze několika druhů plodin a plošné používání chemických prostředků vedly k tomu, že některé druhy jsou bezprostředně ohroženy vyhynutím. Mezi ně patří na lidská sídla vázaný sýček obecný či původem stepní hlodavec sysel obecný. Aby z naší krajiny nezmizeli úplně, schválilo pro ně Ministerstvo životního prostředí záchranné programy. Realizovat a koordinovat je bude ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.