Základní škola v Maloměřicích uspoří energie

15. 02. 2023
Bezmála 58 milionů korun má stát rekonstrukce dvou budov Základní školy Hamry v Maloměřicích. Budovy na ulicích Hamry a Obřanská budou zatepleny, dostanou nová okna, rekonstrukcí projde otopná soustava a kanalizace. V objektu při ulici Hamry budou instalovány vzduchotechnické jednotky a nástavba jedné učebny a dvou kabinetů, opraví se také hřiště. Díky rekonstrukci se sníží energetická náročnost budov, zlepší se jejich vnitřní klima a škole se rozšíří prostor pro výuku. Stavět se bude za provozu, nicméně rozsáhlejší práce by měly být provedeny během letních prázdnin. Projekt kofinancuje Evropská unie z Národního plánu obnovy prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.