Zaniklou cestu v Lounech lemují nové stromky

26. 01. 2021
Nedávno byla dokončena obnova stromořadí podél zaniklé cesty, která vede ke kapličce a lesu Louny-Předměstí. Během realizace byla obnovena zaniklá cesta v krajině přírodního charakteru, která je doplněna ovocnými i alejovými stromy, a byla provedena obnova trávobylinných porostů krajinnou směsí s příměsí jetelovin. Dále byl založen biokoridor, kde bylo vysazeno 170 kusů odrostků dubů, habrů, javorů, lip, hlohů a borovic a byl založen kvetoucí luční porost. Akce byla podpořena dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.