Prohlášení o přístupnosti

Státní fond životního prostředí České republiky se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek www.priorita.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.priorita.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 25. listopadu 2021. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Státním fondem životního prostředí ČR za využití posouzení třetího subjektu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám vědět. Pro sdělení námětů, stížností či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek využijte e-mailovou schránku: epodatelna@sfzp.cz.

Dodatečná telefonická podpora pro osoby se zdravotním postižením

+420 267 994 300

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz