Prohlášení o přístupnosti

Internetové stránky Stáního fondu životního prostředí České republiky jsou navrženy a spravovány s ohledem na maximální přístupnost obsahu podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stránky jsou vytvořeny pomocí značkovacího jazyku XHTML™ 1.0 Strict a pomocí kaskádových stylů (CSS), dodržují syntaktickou a sémantickou správnost, což umožnilo kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost dovoluje zobrazit informace na všech existujících zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech.

Na internetový stránkách jsou umístěny soubory typu: PDF (pro otevření je nutné mít nainstalován Adobe Reader) a XLS/DOC/RTF (pro otevření je nutné mít nainstalován kancelářský balík).

Tiskový styl lze vyvolat kombinací kláves Ctrl + P a také vyvoláním nabídky internetového prohlížece a následným kliknutím na tlačítko tisk.