Ministr: Zaplatíme výměnu třiceti tisíc kotlů

/ Rozhovory
Ministra životního prostředí Richarda Brabce jsme se zeptali na stav ovzduší v České republice a na chystanou třetí vlnu kotlíkových dotací, která přispěje k jeho dalšímu zlepšení.

Jaký vzduch vlastně v České republice dýcháme?

Nedávno jsme měli na stole souhrnnou zprávu o životním prostředí v Česku za rok 2017. Z ní je patrné, že emise znečišťujících látek se snížily, ale kvalita ovzduší je stále neuspokojivá. Pociťujeme to všichni, a to zejména v zimním období. Je potřeba si na rovinu přiznat, že stále vypouštíme do vzduchu příliš mnoho emisí a s kvalitou ovzduší rozhodně nemůžeme být spokojeni.

 Co tedy nejvíce zamořuje naše ovzduší?

Největší podíl na znečištění ovzduší má nadále lokální vytápění v domácnostech. V některých regionech je to průmysl a ve větších městech především doprava. Lokální topeniště, tedy staré neekologické kotle v domácnostech, se na celkovém znečištění polétavým prachem podílejí dokonce 38 procenty. Takových kotlů evidujeme v České republice zhruba 300 tisíc a ty je třeba postupně vyměnit. Vedle legislativních úprav motivujeme jejich majitele k výměně i miliardovými investicemi. Jen do kotlíkových dotací jsme investovali již 6,7 miliard korun a další 3 máme připraveny pro letošek. Díky těmto dotacím se podařilo již 43 tisíc kotlů vyměnit a dalších 16 tisíc výměn kraje schválily a budou realizovány v dohledné době. Do konce roku 2020 chceme takto vyměnit až 100 tisíc nevyhovujících kotlů. Jsme přesvědčeni, že to kvalitě ovzduší u nás přinese znatelné zlepšení.

Co domácnostem poslední vlna kotlíkových dotací nabídne? Přinese nějaké novinky?

Zásadní změnou oproti předchozím výzvám je, že se podpora nebude vztahovat na žádné uhelné kotle, tedy ani na kombinované. Na úplném odklonu od uhlí trvala Evropská komise s ohledem na klimatickou a nízkouhlíkovou politiku EU, navíc zájem o ně postupně klesá. Vzhledem k tomu, že v roce 2022 budou muset domácnosti z provozu vyřadit všechny kotle první a druhé emisní třídy, neměly by s výměnou otálet. Ve třetí vlně kotlíkových dotací můžou získat příspěvek až 127 500 korun na nový zdroj a pokud k tomu využijete i kombinaci s naším úspěšným programem na úsporu energií v rodinném bydlení Nová zelená úsporám, můžete ještě připočíst 20 tisíc korun, výhodnější podmínky pro výměnu již patrně nebudou.

Jak se bude o dotaci na výměnu kotlů žádat a kdo na ni má nárok?

Mechanismus bude stejný jako dosud, vše budou vyřizovat kraje. Ty musí vyhlásit dotační výzvu pro své občany letos nejpozději do konce září a nejpozději do konce října pak zahájit příjem žádostí. Věřím, že díky zkušenostem z minulých výzev to mnoho krajů stihne dříve a dotace spustí na přelomu jara a léta. O dotaci si pak může říct každý majitel, který používá v rodinném domě starý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy či starší, napojený na ústřední topení a vymění jej za nový, ekologický zdroj.

Společně s kotlíkovými dotacemi chystáte i pilotní projekt bezúročných půjček. Jak bude fungovat?

Tímto projektem chceme nabídnout finanční výpomoc lidem v nejvíce znečištěných krajích. Domácnosti, které nemají našetřeno dost peněz pro pořízení nového kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o bezúročnou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Finanční prostředky na půjčky a související administrativu poskytne obcím z rozpočtu Státní fond životního prostředí ČR. Lidé část této půjčky následně obci splatí pomocí kotlíkové dotace, o kterou si zažádají na kraji, a zbytek půjčky, tedy rozdíl mezi pořizovací cenou nového kotle a dotací, budou obci splácet postupně. Půjčka bude bezúročná, takže nezaplatí ani korunu navíc. Navíc obcím zafinancujeme specialisty, kteří lidem s výměnami a administrativou ohledně půjček i kotlíkových dotací pomohou.

Tento projekt poběží jen ve třech krajích, proč jste vybrali právě Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj?

Přispíváme tak k naplňování vládního programu RE:START, který se zaměřuje na pomoc strukturálně znevýhodněným regionům, zároveň jde o kraje, ve kterých je kvalita ovzduší nejhorší a kde jsou opakovaně překračovány limity škodlivých látek. Je zde také poměrně vysoké zastoupení domácností s nižšími příjmy, pro které je prakticky nemožné sehnat dopředu peníze na nový kotel. Právě jim chceme tímto projektem pomoci a umožnit jim výměnu zastaralého kotle. Efekt pro životní prostředí bude navíc dvojnásobný. Vrácené peníze z půjček si totiž obce budou moci ponechat a použít je na realizaci projektů, které u nich povedou k dalšímu zlepšení životního prostředí.