Biokoridor ve Stolových horách pomůže přírodě i lidem

/ Úspěšné projekty

V přilehlých městských částech Plachty a Klůček přibývá zeleň a vzniká biokoridor. Město využilo dotační podpory Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Místní akční skupiny Stolové hory, která v rámci výzvy zaměřené na výsadbu dřevin v extravilánu umožňovala podpořit právě tento typ projektu.

V Chráněné krajinné oblasti Broumovsko tak byly na jaře letošního roku vysazeny původní dřeviny a keře. Nové místo našli v údolnici tří suchých poldrů na Klůčku. Druhá část projektu se zaměřila na vytvoření téměř třísetmetrového dlouhého biokoridoru v místní části na Plachtách. Vysázeno tam bylo kolem sto třiceti stromů, mezi kterými jsou lípy, jilmy, třešně, duby nebo břízy. A současně byly podsazeny svídy, šípky, lísky, hlohy a další. Vznikající zelený pás doplňuje na obou stranách luční trávník. Kolem něho je nyní plot proti okusu zvěří, v budoucnosti však husté keřové i stromové patro nabídne útočiště pro živočichy. Zároveň dojde i ke zmírnění především větrné eroze a k většímu zadržování vody.

Projekt už vzbudil pozornost u veřejnosti. „Setkali jsme se s řadou pozitivních ohlasů, které pramení předem ze současného trendu hlubšího si uvědomění veřejnosti ve vztahu k potřebě zadržování vody v krajině, respektive ve vztahu k volání po šetrnějším zemědělském hospodaření a snahám o zabránění půdní eroze na velkých lánech polí. Vyskytly se i negativními ohlasy, které zpochybňují význam a vhodnost výsadby na orné půdě, ale i kritikům jsme se snažili vysvětlit náš pohled na věc. Navíc těch negativních ohlasů byla výrazná menšina,“ říká místostarosta města Police nad Metují Jiří Škop.

Místní akční skupina Stolové hory podpořila i další výsadby dřevin v regionu. Konkrétně dojde k obnově stromořadí v Machově a nové výsadby stromů i keřů zkultivují okolí Bezděkova nad Metují.