Supermoderní energetická infrastruktura v Budišově

/ Úspěšné projekty

Lokální distribuční síť s prvky smart grid, tedy s inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby, je unikátním řešením. Zajistí výrobu elektřiny a tepla za výrazně lepších ekonomických podmínek a s nízkou ekologickou zátěží. „Velmi významným efektem jsou minimální emise, což přispívá ke zlepšení ovzduší ve městě. Nyní budeme odebírat pouze 20 % elektřiny ze sítě, a navíc si výrazně levněji vyrobíme teplo pro všechny tři objekty. Současně s projektem jsme pořídili vícemístný elektromobil, který bude sloužit nejen městu, jeho příspěvkovým organizacím a společnostem, ale i spolkům. V rámci projektu jsme vybudovali i veřejnou nabíječku na elektromobily. Roční úspora na elektřinu a teple činí 300 tisíc korun a vyprodukujeme o 180 t/rok CO2 méně,“ říká starosta města Patrik Schramm.

Distribuční síť, uvedená do provozu na začátku října, je funkčním propojením kondenzační mikrokogenerační jednotky, kondenzačních plynových kotlů, fotovoltaické elektrárny, bateriového systému, akumulace tepla a nabíječky elektromobilů.

Z hlediska dodávek elektřiny je síť soběstačná z 80 %, a navíc s nižšími nároky na dodávku tepla o 20 %. Předností sítě je zajištění chodu veřejných budov města při výpadku elektřiny po dobu dvanácti hodin díky bateriovému systému.

Inovativní projekt byl podpořen dotací od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši téměř 3,8 milionu korun. „Snažíme se obce finančně motivovat k přípravě chytrých a inovativních projektů s přínosem pro životní prostředí a rozvíjet tak koncept chytrých měst a obcí. Nové problémy si žádají nová řešení, a proto je naším cílem, aby tyto netradiční pilotní projekty byly následně přenášeny do běžné praxe a pomáhaly řešit současné naléhavé výzvy spojené se smogem, suchem, odpady nebo s energetickými úsporami. Jsem velice rád, že se nám náš cíl daří plnit a tento projekt je toho jasným důkazem,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

DISTRIBUČNÍ SÍŤ V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU
  • Kogenerační jednotka o výkonu 20 kWe a 48 kWt (kombinovaná výroba elektřiny a tepla ze ZP)
  • Fotovoltaický systém o výkonu 10,54 kWp (výroba elektřiny ze slunečního záření)
  • Bateriový systém o kapacitě 19,2 kWh (akumulace vyrobené energie a využití nejen v případě výpadku elektřiny ze sítě)
  • Kondenzační plynové kotle o celkovém výkonu 268 kWt
  • Nabíječka elektromobilů o výkonu 22 kWe (vlastní ekologickou elektřinou)
  • Sloučení čtyř odběrných míst elektřiny do jednoho (úspora distribučních poplatků za EE)
  • Inteligentní měření a regulace včetně výkaznictví (řízení výroby a spotřeby energií s důrazem na minimalizaci přetoků do distribuce)