Obec Líský: Přeměna obecního centra s dešťovkou

/ Úspěšné projekty
Ve středočeském obci Líský se pustili do přestavby obecního centra. Jednu z rolí v něm hraje dešťová voda.

Dosavadní střed obce podle starosty Štěpána Hona potřeboval přestavbu jako sůl. „Pouštěli jsme se do revitalizace obecního centra, které bylo v tristním stavu, poškozeno mnoha nekoncepčními zásahy, ošklivé, nelogické. Chtěli jsme centru vrátit užitečnost a funkčnost, zároveň udělat něco nového, nečekaného, hezkého a také respektovat principy udržitelnosti a přispět ke snaze zadržet vodu v místě dopadu a částečně s ní také hospodařit. Projekt hospodaření s dešťovou vodou je součástí radikální změny veřejného prostoru v centrální části obce,“ popsal hlavní motivaci k projektu starosta.

Součástí revitalizace je zadržování dešťové vody. Řešilo se odvodnění budovy obecního úřadu a nově budovaných zpevněných ploch do zasakovací prolákliny a odvodnění další obecní budovy do nevyužité jímky. S odstupem času jsou v obci s výsledkem spokojeni. „Myslím, že projekt dopadl nad očekávání. Zasakovací proláklina funguje tak, jak má. Při velkých deštích se plní vodou, aby se do pár dnů nenápadně ztratila pod zem. Osázená zeleň dobře zakořenila a teď už jen čekáme, až se ještě víc rozroste a do výšky vytáhnou trsy rákosu. A na zálivku v době sucha používáme vodu z bývalé jímky, kterou jsme v rámci projektu nechali vyčistit a osadit tlakovým čerpadlem a svedli do ní jednu z obecních střech,“ popisuje starosta.

Jak dále vysvětluje, obec je velmi malá a v majetku obecního úřadu jsou jen tři malé budovy. Protože v té části obce, kde jsou dvě z nich, není dešťová kanalizace vůbec řešena, voda z jejích střech rozmnožovala vody tekoucí po silnici a splavovala ornou půdu z polí pod vesnicí. „Teď je všechna zadržena v obci, částečně slouží k užitku a částečně se prostě jen vsakuje a zavlažuje krásný obecní rákos. Mám pocit, že svým rozsahem je to jen kapička v moři a vlastně možná jen takový příklad, jak by to mohlo fungovat ve velkém, ale máme dobrý pocit, že to jde,“ dodává Štěpán Hon.

Jak přiznává, ohlasy od místních jsou různé, zaznamenal i obavy z komárů. „Ale spousta lidí to dokázala ocenit hned na začátku a další část přehodnocuje svůj postoj s postupem času. Komáři se neobjevili, voda se vsakuje a nakonec už si lidé začínají zvykat i na tu bytelnou lávku uprostřed obce,“ vysvětluje.

Návsí to zdaleka neskončilo, obec má ještě ambicióznější cíl. „Právě v těchto dnech představujeme veřejnosti první vizi toho, jak zachytit dešťovku z celé obce a to, co máme na návsi v malém, udělat pod obcí ve velkém. Je tam takové veřejností využívané údolíčko, kde je i požární nádrž, jejíž přítok je však slabý a v letních měsících často ani nepokryje odpar z hladiny nádrže a ta pak neúprosně klesá. Chceme tedy zachytit všechny přívalové deště, dvoustupňově dešťovku vyčistit, částečně jí naplnit nově vytvořený pozemní retenční rezervoár a částečně ji nechat kolovat v takovém přírodním rákosovém biotopu, jehož součástí se stane i zmiňovaná požární nádrž, která také projde alespoň kosmetickou rekonstrukcí,“ plánuje starosta. Nejdříve chce projekt představit obyvatelům a přesvědčit je, následně by obec „hodila projekt na papír“ a požádala o dotaci.