Studenti dýchají lepší vzduch

/ Úspěšné projekty
Historická budova střední školy v České Lípě zavedla energeticky úsporná opatření. Kromě méně spotřebované energie přinesl projekt i lepší vzduch do školních tříd.

Obchodní akademie sídlí v budově bývalé klášterní školy pocházející z roku 1867. Ve škole přemýšleli, jak obnovit fasádu ve špatném stavu. Nakonec spojili obnovu a zateplení fasády s dalšími energetickými úsporami. „Nechali jsme si zpracovat podrobný energetický audit, abychom měli přehled, co můžeme udělat,“ vysvětluje ředitel školy Rostislav Lád. Projekt rekonstrukce uspěl a získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Při proměřování školy se ukázalo, že studenti a učitelé pracují ve špatném ovzduší. Vzduch byl vydýchaný a měření dlouhodobě ukazovala, že koncentrace CO2 výrazně překračuje doporučené limity. Proto ve škole nainstalovali systém nuceného odvětrávání. „To je jeden z hlavních přínosů celého projektu, výrazně se zlepšilo klima ve třídách i celé škole,“ uvádí ředitel školy Rostislav Lád.

V České Lípě přistoupili k poměrně unikátnímu řešení, jak vyměňovat vzduch. Historická budova není prošpikována rourami vzduchotechniky, ale větrá se prostřednictvím chodeb. Promyšlený systém výměny vzduchu začíná přefiltrováním venkovního čerstvého vzduchu v centrálních rekuperačních jednotkách. Pak putuje přes centrální schodiště do chodeb, které mají v tomto případě funkci „potrubí“ a rozvádějí čerstvý vzduch do celé budovy včetně jednotlivých tříd. Ty jsou osazeny čidly, která kontrolují koncentraci C02 a informace předávají do řídicí jednotky. Vzduch se následně vrací do centrálních jednotek, kde je využíváno odpadové teplo. Tento systém vzduchotechniky je pilotním projektem, který byl v České republice poprvé uveden do provozu právě v České Lípě. Podobný funguje například v rakouském Innsbrucku v rámci univerzitního výzkumu. Škola za toto řešení získala také ocenění od poroty v soutěži Úsporný dům 2019.

Větrání odstranilo některé letité problémy školy. „Dříve jsme měli velké teplotní rozdíly mezi chodbami a třídami, což se teď srovnalo. Také se nám podařilo odstranit vlhkost, se kterou jsme se potýkali,“ popisuje ředitel školy. Ve škole byla totiž již dříve vyměněna okna, ale tato výměna nebyla domyšlena do všech důsledků. Těsnost oken vedla k tomu, že se v budově držela vlhkost a necirkuloval vzduch.

Díky projektu tak škola získala novou fasádu, vyřešila odvětrávání tříd a snížila spotřebu energií. V ekologických projektech chce vedení školy pokračovat. „Chceme využívat dešťovou a šedou vodu ke splachování toalet,“ přibližuje plány ředitel Rostislav Lád. Voda z umyvadel se přečistí a použije ke splachování záchodů. Dešťová voda bude využívána i k zálivce zeleně a kropení sportovišť.