Teplárny Brno zahájily budování biomasového zdroje

/ Úspěšné projekty

Zkušební provoz nového zdroje je plánován již na podzim roku 2024, kdy do centrální sítě poputují první dodávky ekologického tepla. S plným výkonem zdroje se pak počítá od topné sezony 2025/2026.

„Vybudování a následné spuštění biomasového ,zeleného zdrojeʻ přinese Brnu dva zásadní benefity. Jednak se podaří zhruba o patnáct procent snížit spotřebu zemního plynu potřebného k vytápění, což povede i ke stabilizaci ceny tepla, jednak je to další významný krok k ozdravení životního prostředí a poklesu emisí. Cením si také toho, že i když jde primárně o projekt tepláren, podílí se na něm v kooperaci i další městské společnosti,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Certifikovanou štěpku z odpadního dřeva v množství zhruba 80 tisíc tun ročně pro Teplárny Brno zajistí městská společnost Lesy města Brna. Správcem stavby je již od její přípravné fáze společnost Brněnské komunikace.

„Modernizace provozu Brno-sever představuje pro brněnské teplárny nejvýznamnější projekt za posledních dvacet let. Tento krok je v souladu s dnešními nároky a trendy ve výstavbě nových zdrojů tepla, kdy se hledají hlavně aplikace technologií navyšujících využití obnovitelných zdrojů. Jedním z nich je právě dřevní štěpka. Kromě zajištění stálé produkce spolehlivého tepla pro obyvatele města Brna nám instalace štěpkového kotle umožní zvýšit výrobu na stávajícím zdroji,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. „Celkové náklady aktuální stavby činí 2,4 miliardy korun bez DPH a z větší části je pokryje dotace ve výši 1,661 miliardy korun z Modernizačního fondu. Zbytek částky uhradí Teplárny Brno z úvěru Evropské investiční banky s návratností patnáct let,“ dodal Petr Fajmon.

Samotnému budování biomasového zdroje v areálu na Obřanské už předcházela nultá etapa, kdy byly demontovány staré kotle na zemní plyn a těžké topné oleje. V předstihu bylo také vybudováno nové trubní propojení pro centrální zásobování teplem mezi městskými částmi Líšeň a Lesná.

Doprava štěpky i odvoz spalin bude probíhat výhradně po železnici v uzavřených kontejnerech. Za tímto účelem bude zrekonstruována stávající železniční vlečka v areálu, která původně sloužila k dopravě mazutu, jehož spalování tady bylo definitivně ukončeno v roce 2011. Pro biomasový kotel bude využit i stávající 217,5 m vysoký komín, který je dominantou městské části již od roku 1982.

V současnosti již připravené staveniště i s potřebným zázemím přebral zhotovitel díla, kterým se po složitém výběrovém řízení stalo konsorcium společností. Kromě samotné instalace štěpkového kotle s výkonem 43 MWt vznikne v rámci stavby také moderní sklad dřevní štěpky, který pojme zásoby na pět dnů. Výstavba, která bude probíhat v areálu, nepřinese místním žádné nadbytečné nepříjemnosti. Stejně tak samotný projekt je plánován tak, aby pro okolí neznamenal ani zvýšení dopravní zátěže či prašnosti.

Staveniště je zcela odděleno od běžného teplárenského provozu, pro potřeby stavby vznikla další samostatná vstupní brána. „Nyní nás čeká příprava na přeložení inženýrských sítí. Po odstranění původních potrubních mostů vzniknou nové, které budou vedeny tak, aby se uvolnil prostor pro sklad paliva,“ popsal aktuální stav ředitel Úseku velkých projektů Tepláren Brno Jiří Šamánek. Až do září se bude souběžně s přípravnými pracemi zpracovávat realizační dokumentace, poté naváže samotná výstavba „Montáž technologických celků máme v plánu převážně v příštím roce, kdy na podzim bude dílo kompletně dokončeno a zahájíme zkušební provoz,“ doplnil Jiří Šamánek.