Věda udržitelnosti

/ Zahraničí a technologie
Vědecký výzkum je možná stále ještě z větší části doménou mužů, ale podíl žen, které svůj život zasvětily vědě, rozhodně není zanedbatelný. V historii i dnes vidíme mnoho neohrožených pionýrek, jejichž nezdolné přesvědčení, že to či ono stojí za hlubší prozkoumání, vedlo k zásadním objevům a pokroku. Nemálo z těchto žen nejenže bylo a je kapacitou ve svém oboru, ale také svou prací upozornilo na některé důležité environmentální otázky, jimž lidstvo čelilo a čelí.

Doktorka Jane Goodallová

Jane Goodallová se celoživotně věnuje primatologii a antropologii, je světově uznávaná coby nejpřednější odbornice na šimpanze. Ve své seminární práci založené na výzkumu vedeném v tanzanském národním parku Gombe Stream vyvrátila tvrzení, že pouze lidé jsou schopni používat nástroje a že šimpanzi jsou vegetariáni. Za tento výzkumný projekt obdržela doktorát na cambridgeské univerzitě, aniž by nejprve získala bakalářský titul.

V roce 1977 založila Goodallová Institut Jane Goodallové, globální organizaci, jejímž cílem je všemožně podporovat ochranu šimpanzů. Institut je celosvětově oceňován pro svou ochranářskou práci v Africe. Následovalo založení několika dalších rehabilitačních, výzkumných a vzdělávacích center.

Goodallová milovala zvířata už odmalička. Způsobil to vycpaný šimpanz, kterého dostala darem od svého otce. Sama tomu přikládá velký význam: tento dárek v ní prý vzbudil zájem o primáty, kteří ji nikdy nepřestali fascinovat, a také ve výsledku stál za jejím rozhodnutím odstěhovat se do Afriky. Doktorka Jane Goodallová, aktivistka a vegetariánka s titulem dáma uděleným britskou královnou, je dnes coby pokročilá osmdesátnice žijící legendou a velkým vzorem pro mnoho dívek a žen.

Doktorka Sylvia Earlová

Sylvia Earlová se zabývá mořskou biologií. Od roku 1998 je rezidenčním výzkumníkem společnosti National Geographic.

V roce 1970 vedla ženský tým potápěček ve výzkumném projektu, v jehož rámci strávily jeho členky celé týdny v instalaci ponořené pod vodou. Zatímco o rok dříve s projektem neuspěla, tentokrát byla požádána, aby se postavila do jeho vedení. Výzkum sledoval, jak se lidské tělo vyrovnává s účinky takového potápění. V roce 1979 ustanovila Earlová světový rekord v nejištěném potápění, když se v hloubce 381 metrů dvě hodiny procházela a zkoumala mořské dno. Tento rekord dodnes nikdo nepokořil.

Earlová byla jedním ze zakládajících členů Deep Ocean Engineering, ale roku 1990 tuto instituci opustila, aby se postavila do čela National Oceanic and Atmospheric Administration. Stala se první ženou, které byla tato funkce svěřena. Dobu svého působení tu věnovala problematice ropných skvrn při ekologických katastrofách. Poté co založila další instituci, Deep Ocean Exploration and Research, vrátila se zpátky ke svým kořenům v mořském inženýrství a otěže vedení instituce dnes drží v rukou její dcera.

Nyní Earlová působí jako rezidenční výzkumník společnosti National Geographic a je uznávanou odbornicí na poli trvale udržitelné péče o světový oceán. V roce 2009 obdržela cenu TED v hodnotě milionu dolarů, které investovala do vzdělání a osvěty v oborech, kterými se zabývá.

Vegetariánku Earlovou její kolegové někdy nazývají Její Hlubinnost či Jeseteří generálka. Je aktivní členkou četných výborů a panelů ustanovených na ochranu oceánských habitatů a byla jedním z odborníků v netflixovém dokumentu Seaspiracy.

Doktorka Katherine Hayhoeová

Katherine Hayhoeová působí v oboru atmosférických věd. Je autorkou mnoha odborně prověřených studií a spoluautorkou dalších prací, které otevřely současnou diskuzi o klimatických změnách. Ve zprávě National Climate Assessment v roce 2014 uvedla: „Klimatická změna se děje teď a tady, a ne na nějakém vzdáleném místě někdy v budoucnosti. Volby, které dnes učiníme, budou mít význačný dopad na naši budoucnost.“

V roce 2019 byla Hayhoeová organizací Spojených národů prohlášena za jednoho z Champions of the Earth. Svou prací se do podvědomí odborné i laické veřejnosti zapsala coby světově uznávaná odbornice na hledání řešení klimatické krize. Je nemilosrdnou kritičkou všech jejích popíračů. V New York Times vyšlo její prohlášení, které její postoj trefně vystihuje. „Existuje šest stupňů popírání klimatických změn: Není to skutečné. My za to nemůžeme. Není to tak zlé. Bylo by příliš drahé to napravit. Aha, tady máme skvělé řešení (které ve skutečnosti nic neřeší). A – ale ne, už je příliš pozdě, měli jste nás varovat dříve.“

Hayhoeová je dnes profesorkou politologie na Texaské technické univerzitě a zároveň ředitelkou Climate Service Center. Nadále zůstává výkonnou ředitelkou instituce ATMOS Research and Consulting a také vedoucí výzkumnicí v Nature Conservancy.

V osobním životě se Katherine Hayhoeové podařilo skloubit křesťanskou víru s vědeckou kariérou. Ráda zmiňuje, že za to vděčí svému otci, který nikdy nepochyboval, že dvě tak odlišné cesty lze sloučit. V době úřadování amerického prezidenta Baracka Obamy byla pozvána do Bílého domu, kde po boku Leonarda DiCapria hovořila o klimatických změnách.

Doktorka Kimberley Minerová

Kimberley Minerová se věnuje klimatologii a pracuje pro NASA. V současné době provádí výzkum v Arktidě a ve svých statích upozorňuje na zvyšující se riziko tání permafrostu coby následku klimatických změn.

Ve vědecké komunitě požívá Minerová velké úcty a její výzkum dosáhl mimořádných výšek, a to doslova. Se svým vědeckým týmem totiž zdolala Mount Everest, čímž se jednak zapsali do Guinessovy knihy rekordů, jednak potvrdili obávanou skutečnost, že na vrcholu nejvyšší hory světa se nacházejí polutanty a chemikálie, a to dokonce v tak alarmujícím množství, že tam Minerová provedla kontrolní testy třikrát, aby se o tom ubezpečila.

Minerová je nesmlouvavou zastánkyní návratu divočiny zpět na planetu, a to v podobě většího množství přírodních rezervací a navracení divokých rostlin do již existujících ekosystémů. Zvládá se tomu věnovat souběžně se svým arktickým výzkumem. Zároveň je také profesorkou na univerzitě v Maine.

Když zrovna nezdolává vysokohorské vrcholy nebo se neprodírá nekonečnými zasněženými pláněmi, věnuje část svého úsilí podpoře dívek a žen, které se rozhodly zasvětit svůj život vědeckému výzkumu.