Cenu získala soběstačná čtvrť

/ Aktuality

Porota poslala do finále jedenáct prací, které nejlépe zpracovaly téma Architektura a krajina ve městě. Cenu ministra životního prostředí vybojoval Lukáš Drda s projektem energeticky soběstačného bydlení ohleduplného k životnímu prostředí.

„Téma letošního ročníku je obzvlášť v dnešní době, kdy se řada měst a obcí musí potýkat s dopady změny klimatu, velmi aktuální. Právě vhodné skloubení krajiny a architektury je cesta, jak předcházet vzniku tepelných ostrovů, zajistit lepší koloběh vody a celkově zlepšit kvalitu prostředí ve městě. Jsem velice potěšen, jak se mladí architekti tohoto tématu zhostili a navrhli zajímavá ideová řešení, která více či méně řeší oblast hospodaření s dešťovou vodou, obnovitelných zdrojů energie, pasivního bydlení, a to s cílem být co nejvíce ohleduplní k životnímu prostředí,“ uvedl na slavnostním vyhlášení soutěže ministr životního prostředí Richard Brabec.

Mezi hodnocenými projekty uspěly ty, jejichž základní koncept byl logicky a smysluplně vystavěn a zároveň srozumitelně prezentován. Hlavní cenu YAA 2020 získal koncepční návrh systému práce se zelenou infrastrukturou ve veřejném prostoru v Praze autorky Ludmily Haluzíkové, jehož cílem je zvýšit široce definovanou biodiverzitu města a posílit ekologickou funkci vybraných míst.

Porota velmi ocenila koncepční přístup k vybrané problematice plánování města jako celku. „Přístup, profesionalita a schopnost analytického a koncepčního myšlení je u tak mladé autorky příslibem, že u nás vyrůstá nová generace architektů, urbanistů, která se postaví zodpovědně k otázce plánování měst, k řešení globálních témat,“ uvedla v hodnocení porota.

Cenu ministra životního prostředí si odnesl projekt Lukáše Drdy Nízkoenergetická tradiční čtvrť, který se věnuje tématu energeticky soběstačného bydlení s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Jednotlivé nízkoenergetické domy zachovávají styl tradiční české vesnice, respektují kritéria udržitelného rozvoje výstavby a využívají efektivní hospodaření s vodou.

Soutěžní přehlídka Young Architect Award se zaměřuje na tvorbu mladých začínajících architektů a na jejich zapojení do tvorby kvalitního veřejného prostoru. Hlavním odborným partnerem letošního ročníku soutěže se stal Státní fond životního prostředí ČR.

Spolu s oceněním mladých architektů byly vyhlášeny výsledky soutěží Architekt roku 2020 a Architekt obcí 2020. Všechny projekty budou tradičně vystaveny v rámci veletrhu FOR ARCH od 22.–26. září v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Přehled ocenění YAA 2020

Titul CEMEX Young Architect Award

Ludmila Haluzíková

Vágní Praha

FA ČVUT Praha | Ateliér Novotný, Koňata, Zmek

 

Cena architekta Josefa Hlávky

Anna Svobodová

Strahovský bastion

Akademie výtvarných umění v Praze | Ateliér architektonické tvorby/škola Miroslava Šika

 

Cena rektora ČVUT za školní práci

Eliška Olšanská

Parco Agri-kolo

FA ČVUT Praha | Ateliér Sitta

 

Cena rektora TUL za školní práci

Lucia Gažiová

Kúpele Grössling v Bratislave

FA ČVUT Praha | Ateliér Redčenkov – Danda

 

Cena ministra životního prostředí

Lukáš Drda

Nízkoenergetická tradiční čtvrť

Politecnico di Torino| Michele Bonino, Marco Simonetti

 

Cena hlavního partnera YIT

Jakub Kender/ Hugo Marek

Vnitroblok Mečislavova

Akademie výtvarných umění v Praze | Ateliér architektonické tvorby/škola Miroslava Šika