Pomáháme tam, kde lidé skutečně potřebují vodu každý den

/ Rozhovory
Rozhovor o programu Dešťovka s Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR.

V říjnu 2018 se dotační program Dešťovka otevřel pro více zájemců. V čem spočívala hlavní změna?

Nejvýraznější změnou je rozšíření programu. O příspěvek na nejjednodušší systém na zachytávání srážkové vody jen k zalévání zahrady nyní mohou zažádat domácnosti z celého Česka. Doposud byla tato dotace dostupná pouze lidem v oblastech s kritickým nedostatkem pitné vody. Druhou, neméně podstatnou změnou je navýšení alokace o 100 miliónů, což znamená finanční pomoc pro další minimálně 2 tisíce domácností.

Mají nárok na dotaci lidé, kteří chtějí využívat dešťovou vodu na chalupě?

Ano. Nově mohou o příspěvek požádat i majitelé obytných rekreačních domů. Objekt musí být ale celoročně užíván. To je možné doložit například platbami za odpady nebo potvrzením od obce. Naším záměrem je totiž finančně pomoci tam, kde lidé skutečně potřebují vodu každý den a kde je efekt vynaložených peněz a úspora vody největší.

Podporujete pouze nové nádrže, nebo je možné s dotací upravit ty stávající?

Dotaci je možné nyní uplatnit nejen na pořízení zcela nových nádrží, ale také na úpravu například nepoužívané jímky, do které se bude následně srážková voda zachytávat. V tom případě získá žadatel proměnnou část dotace (3 500 Kč/m3) a mezi výdaje lze zařadit např. výdaje na vyčištění a vyspravení a případné úpravy jímky.

Jaký je o dotace zájem a je v programu dostatek prostředků?

Aktuálně je vyčerpáno zhruba 40 % prostředků z celkově vyhrazené částky 340 milionů korun. Šance získat dotaci je ale stále velmi vysoká. Nejvíce lidé žádají o dotace na pořízení systému, díky kterému budou moci dešťovkou splachovat toaletu a zároveň zalévat zahradu.

 

www.dotacedestovka.cz

O DOTAČNÍM PROGRAMU DEŠŤOVKA

 • Byl poprvé vyhlášen v dubnu 2017.
 • Je financován ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí.
 • Na lepší hospodaření s vodou nabídl domácnostem doposud 340 milionů korun.
 • V průměru se výše dotace pohybuje kolem 50 tisíc korun.

JAK ZÍSKAT DOTACI

 • Vyřízení žádosti je velmi jednoduché. Vyplňte formulář žádosti na webu dotacedestovka.cz.
 • Žádost doplňte jednoduchým odborným posudkem od dodavatele systému nebo autorizovaného projektanta.
 • Žádost s přílohami můžete podat přes internet, z pohodlí domova nebo doručit osobně či poštou na kterékoli krajské pracoviště SFŽP ČR.
 • Pusťte se do realizace projektu.
 • Doložte úřadu, že jste instalaci systému ukončili a vyčkejte na výplatu dotace.

VÝŠE PODPORY

 1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže
 • pro stávající domy
 1. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
 • dotace až 30 000 Kč + 3 500/m3 nádrže
 • pro stávající domy i novostavby
 1. Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
 • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu
 • pro stávající domy i novostavby

KDE VÁM PORADÍ?

Na kterémkoliv krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR. S dotazy se můžete obracet také na zelenou linku 800 260 500 (ve všední dny od 7.30 do 16.00) nebo na e‑mail info@sfzp.cz.