ČR zatím vyčerpala z Modernizačního fondu bezmála 142 miliard

/ Aktuality
V tomto týdnu proběhlo v Praze setkání Investičního výboru Evropské investiční banky (EIB) pro Modernizační fond. Vůbec poprvé spolu osobně jednali zástupci států, kteří jsou příjemci prostředků z Modernizačního fondu. Výbor projednává a schvaluje investiční žádosti členských států. Od roku 2021 k dnešnímu dni schválil pro Českou republiku financování investic v celkové výši 5,79 miliard eur, to je zhruba 141,8 miliard korun.

Investiční výbor hraje důležitou roli ve fungování Modernizačního fondu. Schází se dvakrát ročně a tvoří jej zástupci přijímacích členských států, 3 zástupci nepřijímajících členských států a zástupci Evropské komise i EIB. Česká republika má ve Výboru jednoho zástupce. Výboru se ke schválení předkládají investiční schémata podpory a individuální projekty jednotlivých členských států. Delegacím byl v pondělí představen Klimatický plán Prahy a projekt Společenství pro obnovitelné zdroje. Na informační schůzce Magistrát hl. m. Prahy představil své plány stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním městem. V současné době probíhá aktualizace klimatického plánu a identifikace vhodných opatření, na která bude Praha žádat o podporu právě z Modernizačního fondu.

Na jednání Investičního výboru EIB se projednávaly předložené žádosti členských států. Za ČR šlo o 4 schémata, dvě z nich se týkají programu HOUSEnerg, který zajistí pokračování programu Nová zelená úsporám. Pro tento program bylo schváleno celkem 2,2 mld. eur (53,9 mld. Kč) a pro ENERG ETS se zaměřením na modernizaci technologií 700 mil. eur (17,15 mld. Kč), v programu pro půjčky pražským podnikům v rámci programu ENERG bylo odsouhlaseno 100 mil. eur (2,45 mld. Kč).

Náměstek ministryně pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí Jan Kříž uvedl: „Modernizační fond je pro nás příležitost, jak zafinancovat potřebnou dekarbonizaci české ekonomiky, jak bojovat s energetickou krizí a s vysokými cenami energií pro domácnosti. Jednání proto bylo pro nás klíčové a skončilo velmi pozitivním vzkazem pro budoucnost České republiky.“

Delegace EK a EIB velmi ocenily iniciativu České republiky uspořádat toto setkání a pochválily přístup a aktivitu České republiky při čerpání prostředků z Modernizačního fondu, kde je ČR jedním z nejaktivnějších příjemců. Upozornily zároveň na význam schválení financování řady zásadních investičních programů, které mimo jiné pomohou snížit energetickou náročnost domácností.

„Modernizační fond se nově nebude zaměřovat jen na velká průmyslová odvětví, teplárenství či výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale i na úspory energie v rodinných a bytových domech, nízkopříjmové domácnosti nevyjímaje. Schválené prostředky z Modernizačního fondu zajistí plynulé pokračování programu Nová zelená úsporám, kde díky obrovskému zájmu budou prostředky z Národního plánu obnovy již brzy vyčerpané, a umožní nám zároveň připravit komplexní finanční nástroje i pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou, jako je například NZÚ Light. Parametry tohoto programu představíme na začátku listopadu, hned po schválení dodatku k programovému dokumentu Modernizačního fondu vládou. Finanční prostředky na evropské úrovni jsou díky jednání Investičního výboru zajištěny,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Modernizační fond představuje klíčový zdroj finančních prostředků pro zajištění energetické nezávislosti Česka. Už nyní významně pomáhá průmyslovému odvětví a teplárnám s přechodem na zelenou energii z obnovitelných zdrojů, v dosud ukončených 9 výzvách s alokací přes 18 miliard bylo přijato již 431 žádostí s požadovanou podporou 33 miliard korun. V aktuálně otevřených výzvách je k dispozici dalších 11 miliard, které mohou mimo jiné obce využít na budování infrastruktury budoucí komunitní energetiky.