EK notifikovala státní podporu ekologického vytápění

/ Aktuality
Evropská komise schválila České republice podmínky pro poskytování podpory ekologického dálkového vytápění velkých teplárenských projektů, založených především na energii z nízkoemisních zdrojů, v objemu 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy Kč) z prostředků Modernizačního fondu. Opatření přispěje k plnění českého národního plánu v oblasti energetiky a klimatu a strategických cílů EU souvisejících se Zelenou dohodou pro Evropu, zejména unijního cíle v oblasti klimatické neutrality pro rok 2050. Podmínky pro notifikaci programu připravil a vyjednal Státní fond životního prostředí ČR, který aktuálně s Komisí vyjednává obdobný program také pro podporu velkých průmyslových zařízení v EU ETS.

Česko oznámilo Komisi svůj záměr zavést program podpory pro velké teplárenské projekty ve výši 1,2 miliardy eur, jehož cílem je podpořit dekarbonizaci a modernizaci investičně náročných tepelných jednotek. Tento program, který poběží do 14. ledna 2026, bude financován z Modernizačního fondu EU a jeho administraci má na starosti Státní fond životního prostředí ČR.

Notifikovaný program spadá pod již spuštěný program HEAT financovaný z Modernizačního fondu a je zaměřený na instalaci nových jednotek pro výrobu tepla založených na energii z obnovitelných zdrojů nebo vysoce účinné kombinované výrobě tepla a elektřiny s cílem nahradit stávající zařízení a také modernizaci stávajících jednotek pro výrobu tepla tak, aby fungovaly na biomasu místo uhlí.

Notifikace programu bude mít dopad na možnost poskytovat přímé dotace vlastníkům stávajících tepelných jednotek a soustav dálkového vytápění, jakož i nabyvatelům nových zařízení na výrobu tepla, aniž by museli své investice individuálně notifikovat u Evropské komise.

Podporované projekty musí dosáhnout minimálního snížení emisí CO2 o 15 % a spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů o 10 % oproti úrovním před jejich provedením. Kromě toho projekty týkající se vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny ze spalování zemního plynu musí umožňovat přechod na plyny z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkové plyny, nebo zavést technologie zachycování nebo využívání uhlíku, aby se zabránilo vzniku závislosti na zemním plynu. Očekává se, že tento režim zvýší podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dálkového vytápění přibližně o 8,022 TJ ročně a sníží emise CO2 přibližně o 889,550 tun ročně.

Program podporuje modernizaci a dekarbonizaci odvětví dálkového vytápění a přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.