Firmy mohou získat úvěry a bankovní záruky pro odpadové hospodářství

/ Aktuality
Firmy podnikající v oblasti materiálového a energetického využití odpadů mohou nyní získat výhodné úvěry nebo bankovní záruky prostřednictvím programu Expanze. Na nové spolupráci se dohodlo Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

„S Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou jsme hledali cestu, jak bychom mohli prostřednictvím finančních nástrojů podpořit podnikatele, kteří se zabývají zpracováním odpadů a tím přispívají k dlouhodobě udržitelné ochraně životního prostředí. Jako nejefektivnější se jevilo domluvit se s Ministerstvem průmyslu a obchodu na rozšíření podmínek stávajícího a mezi podnikateli poptávaného programu Expanze,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. Podpora projektů v oblasti materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi takzvané zvláštní podporované aktivity. To znamená, že pokud podnikatel bude žádat u ČMZRB o podporu ve formě zvýhodněného úvěru, bude moci získat úvěr s úrokem 0 % v rozmezí 650 tisíc až 60 milionů korun, a to až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Minimálně na 20 % financování musí využít úvěr od spolupracující komerční banky či leasingové společnosti. Na něj ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 milionů. Úvěr z programu Expanze u takzvaných zvláštních podporovaných aktivit nabízí dobu splatnosti až deset let včetně možnosti odkladu splátek až na čtyři roky a je určen na realizaci projektů investičního charakteru.

„Pokud podnikatel nemá dostatečné zajištění, nabízíme mu podporu ve formě záruky. V případě projektů z oblasti odpadového hospodářství budeme ručit až do výše 80 % za provozní i investiční úvěry v rozmezí 1 až 40 milionů korun a tuto záruku podnikatelům poskytneme na dobu až dvanácti let,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, zvýhodnění, které mohou podnikatelé získat u programu Expanze-záruky.

Program Expanze je financován z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Od jeho spuštění v roce 2017 získalo 740 projektů podporu ve výši přes 5 mld. Kč. Podrobné informace o nabízených produktech je možné nalézt na webu ČMZRB.