Hledá se obec pro Alej svobody

/ Aktuality

První výzva se týká výsadby letošní Aleje svobody. Každý podzim vysazuje Nadace Partnerství nejméně 100 stromů na oslavu svobody a demokracie. Výsadba Aleje svobody je příležitostí pro obce, jak posílit místní komunitu a spolupráci. A pro místní jak si vyzkoušet sázet stromy na vlastní kůži. Výzva se týká všech obcí, které dokážou zajistit vhodný pozemek pro výsadbu aleje o zhruba sto stromech a dokážou zajistit i následnou péči. Nadace Partnerství jako organizátor zajistí kvalitní sadební materiál, dopravu sazenic, odborný dohled při výsadbě i organizaci celé akce. Více informací o akci je tady.

Druhá výzva je nově otevřený grantový program pro výsadby stromů určený obcím, školám, spolkům a sdružením. Ty mohou žádat u Nadace Partnerství o grant na podzimní výsadbu ve výši až 40 tisíc korun. Výzva letos poprvé zahrnuje i podporu odborného dohledu, následné péče a drobných opatření pro zlepšení biodiverzity. Program je tentokrát rozšířen nejen na projekty ve volné krajině, ale i na okrajové části obcí a měst. Více o výzvě najdete zde.