Stavby kanalizací a vodovodů mají zelenou

/ Aktuality
Desítky tisíc domácností se budou moci brzy připojit na centrální kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo obecní vodovod. Ministr Richard Brabec schválil podporu ve výši sedmi miliard korun třem stovkám obcí, která jim pomůže zajistit kvalitnější čištění odpadních vod, chybějící vodohospodářskou infrastrukturu nebo posílit nedostačující zdroje pitné vody.

Dotaci obdrží i stovky dalších projektů, menší obce budou moct posílit nedostačující zdroje pitné vody, školy vytvoří nové zázemí pro ekologickou výuku a samosprávy pořídí elektromobily a jiná úsporná ekologická vozidla.

„Vysychající vrty, nestabilní dodávky pitné vody, její nedostatečná kvalita a chybějící čištění odpadních vod, to všechno jsou akutní problémy, které musí dnes a denně řešit starostové řady obcí,. Stavba vodohospodářské infrastruktury a její modernizace ale obnáší investice v řádech desítek milionů, které menší a středně velké obce nejsou schopny samy ze svých rozpočtů financovat. Podpora ze strany státu je pro tyto obce zásadní a náš rezort jim v tom roky vydatně pomáhá. Jen za posledních pět let jsme investovali do rozvoje vodohospodářské infrastruktury 16,8 miliard korun z evropských i národních zdrojů a nyní přidáváme dalších 7 miliard korun,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Evropské prostředky jsou v tomto programovém období na vodohospodářské projekty již vyčerpány, a proto jsem rád, že se mi podařilo vyjednat na vládě další prostředky, díky nimž můžeme ve výstavbě pro obce klíčové infrastruktury pokračovat z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, a v zásadě ihned napomoci ekonomice zapojením dodavatelů na realizaci projektů z celého segmentu firem ve stavebnictví, od malých až po velké firmy“ dodává šéf rezortu životního prostředí.

Zaměřeno na čištění odpadní vody

O peníze na výstavbu vodovodů a kanalizací se mohly města a obce ucházet u Státního fondu životního prostředí ČR od listopadu loňského roku. Dotační výzva přímo navázala na podmínky Operačního programu Životní prostředí s možností uhradit až 63,75 % výdajů na projekt. „Zájem o dotace byl obrovský, poptávka žadatelů převážila vyhrazenou alokaci více než trojnásobně. Náš úřad přijal přes tři sta žádostí o dotaci v celkové výši 8, 8 miliard korun, většina projektů se týkala čištění odpadních vod a zhruba čtvrtina vodovodů a vodárenských přivaděčů,“ shrnuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Úřad v rekordně krátké lhůtě dvou měsíců všechny přijaté žádosti vyhodnotil a již v dubnu tohoto roku mohl ministr Richard Brabec schválit podporu v celkové výši 870 milionů korun prvním šesti desítkám projektů. Zelenou dostaly projekty, jejichž cílem bylo přivést chybějící pitnou vodu do domácností, vybudovat rozvodné sítě, přivaděče a úpravny pitné vody.

Nyní se dostává i na ostatní žadatele. „Díky nově schváleným dotacím obce budou moci dobudovat chybějící kanalizaci, modernizovat či navýšit kapacitu stávající čistírny nebo vybudovat zcela novou, a zabezpečit tak pro své občany centrální čištění splaškových vod, které významně ovlivňuje kvalitu našich podzemních i povrchových vod,“ shrnuje ministr Richard Brabec.

Mezi úspěšné žadatele patří i obec Sklené na Vysočině. Malá obec u Žďáru nad Sázavou nedávno s pomocí dotace modernizovala místní vodojem a zdroje pitné vody. Nyní se díky 1,5milionové dotaci bude moci pustit do revitalizace a rozšíření místní kořenové čistírny odpadních vod, jejíž kapacita pro stávající obyvatele ani pro přechodně pobývající rekreanty nestačí.

Stejně tak bude moci přistoupit k modernizaci čistírny i obec Příkazy na Olomoucku. S pomocí dotace 4,5 milionu korun tu dobudují dvě biologické dočišťovací nádrže, napojí stávající kanalizační řad na obecní čistírnu a zajistí tak centrální čištění splaškových vod v lokalitě Hynkov. A zcela novou čistírnu odpadních vod budou moci brzy využívat obce Oráčov na Rakovnicku, Okna na Českolipsku nebo Kočí na Chrudimsku a desítky dalších.

„Díky podpoře z této dotační výzvy bude položeno 853 kilometrů kanalizačního potrubí, 253 kilometrů nových vodovodních trubek a vznikne 89 nových a 27 intenzifikovaných čistíren odpadních vod a také 14 úpraven pitné vody. Reálně zajistíme centrální čištění odpadních vod pro 61 tisíc obyvatel, zásobování pitnou vodou se zlepší pro 30 tisíc obyvatel a 10 350 lidí se bude moci zcela nově napojit na obecní vodovod,“ vypočítává přínosy podpory z dotační výzvy ministr Richard Brabec.

Miliony jdou i na zázemí pro ekologickou výchovu či ekomobilitu

Současně s balíčkem vodohospodářských projektů se schvalovaly i stovky dalších projektů z různých výzev v celkovém objemu 700 milionů korun. Na více než šesti stech místech po celé republice tak vzniknou nové přírodní učebny nebo se vylepší školní areály pro děti školního a předškolního věku. Rozroste se i flotila ekologicky poháněných vozů ve veřejné správě. Úspornější a šetrnější auta na elektřinu nebo stlačený plyn pořídí například Masarykova univerzita nebo Městský úřad v Kralupech nad Vltavou.

Kompletní přehled schválených dotačních projektů