Dotace nově i na projektování kanalizací a ČOV

/ Aktuality
Plánujete v následujících letech výstavbu kanalizace, čistírny odpadních vod nebo její intenzifikaci? Díky aktualizovaným podmínkám výzvy č. 3/2020 Národního programu Životní prostředí máte možnost získat dotaci na pořízení potřebné dokumentace.

Zároveň prodlužujeme příjem žádostí do konce března příštího roku.
Výzva si klade za cíl nastartovat čerpání finančních prostředků v novém programovém období 2021–2027, a to podporou přípravy projektů v oblasti vodohospodářské infrastruktury, které budou následně podány v Operačním programu Životní prostředí. Žadatel tak získá nejen dotaci, ale i dostatek času na zpracování kvalitního projektu. S aktualizací výzvy je možné nově žádat na samostatnou projektovou přípravu na výstavbu kanalizace či výstavbu/modernizaci čistírny odpadních vod, nikoli pouze jako součást komplexních projektů. Je tak možné podpořit dílčí realizace vodohospodářských projektů.

Další důležitou změnou je povinnost příjemce průběžně předkládat dílčí výstupy projektové přípravy, čímž se zajistí, že chystaný projekt bude v souladu s připravovanými podmínkami přijatelnosti v OPŽP 2021-2027. Předejde se tak chybně podaným projektům a zajistí se úspěšné čerpání dotace v připravovaném programovém období.

Na přípravu a podání žádosti mají zájemci nově více času. Příjem žádostí ve výzvě 3/2020 byl prodloužen až do 31. března 2021 do 14 hodin. V případě vyčerpání alokace může být příjem žádostí ukončen dříve.

Aktualizovaný text výzvy č. 3/2020 – Projektová příprava vodohospodářských projektů