Na podání žádosti o dotaci budete mít více času

/ Aktuality
Prodlužujeme termín pro příjem žádostí o podporu u vybraných dotačních výzev.

Změna se aktuálně týká výzev s původním příjmem žádostí do 31. března a 6. dubna 2020. Jde o výzvu na nadlimitní čištění komunikací (číslo 10/2019) vyhlášenou v Národním programu Životní prostředí a o dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí – na  podporu sanací nestabilních svahů (číslo 143) a preventivních protipovodňových opatření (číslo 145).

U výzvy č. 10/2019 z NPŽP se příjem žádostí prodlužuje o tři měsíce do 30. června 2020.

U výzev č. 143145 z OPŽP se příjem žádostí prodlužuje o jeden měsíc do 7. května 2020.

Věříme, že námi přijatá opatření vám pomohou lépe překlenout stávající krizové období, a umožní řádné podání žádostí.