Nábytek, který šetří přírodu

/ Zahraničí a technologie
Snaha o vstřícný přístup k prostředí, ve kterém žijeme, už prostoupila opravdu téměř všechny roviny našich soukromých i veřejných životů. Nevyhnula se ani výrobě nábytku, který má být trvale udržitelný a šetrný vůči přírodě. Pořídit si kousek takového nábytku je jednou z cest, jak podpořit zdravější přístup k naší planetě.

Co ale vlastně dělá nábytek trvale udržitelným a šetrným vůči životnímu prostředí?

Především a nejvíce ze všeho je to materiál, který byl použit na jeho výrobu – měl by být recyklovaný či recyklovatelný. To je jistojistá známka toho, že již do samotného výrobního procesu je vetknuta myšlenka na ochranu a uchovávání prostředí, ve kterém žijeme. Recyklované i recyklovatelné dřevo a kovy jsou nejlepším případem takových materiálů.

Do trvale udržitelné kategorie se dá zařadit také nábytek vyrobený z obnovitelných materiálů. Výbornou volbou jsou dřevěné materiály jako bambus, neboť rostou rychle, a proto je jednoduché je obnovovat a nahrazovat. Ne každé dřevo je ale trvale udržitelné. Jen pro představu: bambusovému dřevu trvá pět let, než doroste a vyzraje, zatímco u dubu je to let sedmdesát. Dřevu ze stromů, které zrají tak dlouho, je tedy dobré se vyhnout, ledaže jde o dřevo již recyklované po původním použití.

Klíčový je nejen materiál, ale také způsob výroby

Trvale udržitelný materiál ovšem není to jediné, co dělá nábytek trvale udržitelným. Je potřeba podívat se pod pokličku a nahlédnout hlouběji a podrobněji do samotného výrobního procesu a uvědomit si, zda je i ten je k přírodě šetrný. O tom vypovídá několik věcí. Například pokud jsou při výrobě nábytku uvolňovány škodlivé plyny, třeba uhlíkové emise, do atmosféry. Pokud ano, taková výroba nábytku trvale udržitelná není.

Poněkud zavádějící může být, když se při výrobě nábytku používá elektřina. Avšak pokud jde o elektřinu čistou, získávanou z trvale udržitelných zdrojů, ať už geotermálních, vodních, či solárních, je vše v pořádku a jde o nábytek vyráběný v duchu trvalé udržitelnosti. Naopak elektřina získávaná z nafty anebo uhlí přispívá ke znečišťování přírodního prostředí.

Svou roli hraje i způsob přepravy

Další aspekt, který činí z nábytku nábytek trvale udržitelný, je způsob, jakým jsou materiál na jeho výrobu i výsledný produkt přepravovány. A protože je několik způsobů, jak to probíhá, je i zde potřeba vybrat ten vůči přírodě nejšetrnější. Stačí zodpovědět si několik zásadních otázek. Nakládá způsob dopravy efektivně s používanou energií? Většina zákazníků si nábytek z pochopitelných důvodů nechává dopravit až na místo určení nákladní dopravou. Pokud je provoz automobilů rozvážejících nábytek energeticky efektivní, nebo dokonce využívá čisté energie, pak jde stále o nábytek vyráběný v duchu trvalé udržitelnosti.

Funkčnost a využitelnost

Trvale udržitelný nábytek je záležitost vícevrstevná, přesahuje meze způsobu, jakým se vyrábí a přepravuje. Trvale udržitelný nábytek by měl svému uživateli přinášet užitek. Měl by být do nejvyšší možné míry funkční, jednoduchý a pohodlný. Měl by také umožňovat co nejpestřejší škálu využití. Je dobré si uvědomit, že multifunkční kus nám bude zabírat méně místa. Dobrým příkladem takového nábytku je třeba sofa, které může sloužit zároveň jako gauč i postel. Využitelnost nábytku je v takovém případě veliká.

V neposlední řadě je důležité uvědomit si, jak dlouho nám takový nábytek vydrží. Trvale udržitelný nábytek bude svému majiteli sloužit dostatečně dlouho, alespoň tak dlouho, aby materiál, z něhož byl vyroben, měl příležitost se v přírodě přirozeně obnovit. I takové zohlednění při vybavování domácnosti, kanceláře či veřejného prostoru přispívá k ochraně naší planety.

Nátěr coby trvale udržitelná tečka na konec

Důležité je také to, jakým způsobem je nábytek finálně ošetřen – i to ho definuje coby trvale udržitelný. Některé nátěry a laky obsahují velice toxické látky, například benzen, a ty jsou škodlivé jak pro přírodu a životní prostředí, tak pro lidské zdraví, kdy mohou vyvolávat celou řadu onemocnění jak respiračního, tak autoimunitního charakteru. Nejlepší volbou je proto finální úprava prostředky, které neosahují organické těkavé látky. Takové nátěry a laky jsou navíc na vodní bázi.