Anna Hubáčková: Musíme pomoct lidem snížit platby za energie

/ Rozhovory

Jak se ve své nové roli cítíte?

Musím říct, že začátek mého působení na Ministerstvu životního prostředí je více než hektický. Jmenování vlády přišlo těsně před Vánoci, takže jsem musela naskočit do jedoucího vlaku a okamžitě začít řešit aktuální problémy a sestavovat svůj tým náměstků a poradců. Jednou z mých priorit je vyzdvihnout změnu klimatu jako páteřní agendu ministerstva, proto jsme vytvořili celou novou sekci ochrany klimatu. V polovině roku nás české předsednictví Evropské radě a do toho se jako vláda samozřejmě musíme vyrovnávat s důsledky pandemie covidu a také raketově rostoucích cen energie.

Jak můžete jako ministryně životního prostředí pomáhat s účty za energie?

Jedním z klíčových témat nové vlády jsou právě ceny energií, z jejichž růstu je někdy obviňována snaha o proměnu energetiky, aby produkovala co nejméně emisí skleníkových plynů. Pro současný stav není ani tak důležité, nakolik je tento prudký růst hnán oživením ekonomiky po nejhorší fázi pandemie, spekulacemi nebo růstem emisních povolenek, i když částečný vliv ekologické politiky nijak nepodceňuji. Důležité je vedle krátkodobé pomoci rodinám, které se mohou dostat do nouze, maximálně podpořit využívání čistých zdrojů a také investovat do snižování spotřeby energie. Ceny energií se za čas ustálí, ale důrazně nám připomněly, jak je důležité – a to nejen kvůli ochraně klimatu – snižovat celkovou spotřebu energií.

Jak tedy může vláda domácnostem pomoci?

Pro domácnosti je tu hlavně program Nová zelená úsporám. Ten má kromě jiného výhodu v tom, že jeho nová etapa financování pochází z evropských zdrojů, zejména z Národního plánu obnovy a prodeje emisních povolenek. To znamená, že se ho nijak nedotknou úspory, které jinak musíme hledat ve státním rozpočtu. Navíc je to úspěšný program s dlouhou tradicí. Rostoucí ceny energií rozhodně nejsou nic, nad čím bychom mohli jásat. Na druhou stranu ale díky nim uvažuje ještě více domácností o investicích do zateplování nebo výměny starých kotlů za moderní, úsporná zařízení.

Předpokládáme, že z aktuálně vyhlášené alokace v programu Nová zelená úsporám podpoříme minimálně 14 400 zateplených rodinných domů, 1 600 nových rodinných domů, 1 300 renovací bytových domů, 50 000 instalací fotovoltaických systémů a výměnu 150 000 neekologických kotlů (50 000 z kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti a 100 000 z NZÚ). Pokud tedy bude ze strany žadatelů zájem a trh to pojme, jsme připraveni toho pokrýt daleko více a podpořit každou správně podanou žádost.

Jak to vypadá s kotlíkovými dotacemi pro nízkopříjmové domácnosti?

Kotlíkové dotace, rozdělované domácnostem v jednotlivých krajích, jsou zatím ve stadiu příprav. Kraje už několik měsíců zjišťují potenciální zájem žadatelů na svém území a na základě tohoto průzkumu bude jasné, o kolik peněz budou žádat z Operačního programu Životní prostředí. Doufala jsem, že rozdělování peněz půjde rychleji, ale schvalování operačních programů neprobíhá tak rychle, jak by bylo třeba, i když Operační program Životní prostředí je v těchto dnech odesílán ke schválení Evropské komisi. S partnery na evropské i národní úrovni intenzivně komunikujeme možnost vyhlásit výzvu na kotlíkové dotace co nejdříve, třeba i před schválením operačního programu ze strany Evropské komise. Takový postup ale představuje pro Ministerstvo životního prostředí určitá rizika. Zároveň je zde ale potřeba poskytnout finanční prostředky na výměny kotlů domácnostem v co nejkratší době, to je naší snahou především.

Mluvili jsme ale o snižování spotřeby energií. Co mohou lidé od nové vlády čekat?

Bezprostředně se musíme vyrovnat s cenami elektřiny a zemního plynu, ale zároveň naše vláda vyhlásila za prioritní téma změny klimatu. To znamená, že chceme znovu nastartovat například podporu fotovoltaiky, kde máme dluh zejména v instalacích na střechách třeba průmyslových objektů nebo běžných domů. Těchto instalací slibujeme do roku 2025 minimálně na sto tisíc střech. Další dotace nabízíme lidem v rodinných i bytových domech na zateplování, na využívání dešťové vody a na nové zdroje vytápění, a to nejen na kotle, ale i na tepelná čerpadla, na solární ohřev vody a na zelené střechy nebo stínění domů.

Kde na to vláda vezme peníze?

Zásadní roli tady hrají výnosy z dražeb emisních povolenek a evropských zdrojů, ať už to jsou finance z Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu, nebo nového Operačního programu Životní prostředí. Právě v něm je připraveno 61 miliard korun do roku 2027. Zhruba polovina peněz bude směřovat do snižování emisí skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie a adaptace na změnu klimatu. Další peníze půjdou na dostupnou pitnou vodu, posilování ochrany přírody a zachování biologické rozmanitosti i zelené infrastruktury v městských oblastech.

Voda je také vaším velkým tématem. Co chystáte v její ochraně?

Ano, pocházím z jižní Moravy, ze Slovácka, což je region, který se s problémy s vodou potýká dlouho. Zlepšit ochranu vody pro mě byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla přijmout nabídku stát se ministryní životního prostředí. Ochranou vody se i v nové roli chci zabývat hodně, ještě do konce letošního roku chceme připravit návrh na ústavní ochranu vody. V tomto tématu musíme najít shodu s Ministerstvem zemědělství. Doufám, že právě tady se ukáže, jakou výhodou je, že ministr zemědělství i ministryně životního prostředí jsou ze stejné politické strany a dokážou se spolu dohodnout.