Na stromy a Pakt starostů a primátorů jde více peněz

/ Aktuality
Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila navýšení dotačních prostředků na výsadbu stromů a na podporu iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Upraven byl i tzv. Rámec Národního programu Životní prostředí 2021–2023, který představuje plán podporovaných aktivit na nejbližší období.

V oblíbené dotační výzvě na individuální výsadby listnatých stromů byl navýšen objem prostředků na 270 milionů korun, poté co si o dotaci požádalo 900 žadatelů a původně vyhrazené prostředky se ve výzvě ke konci května vyčerpaly. Obdobná situace nastala také u výzvy zaměřené na iniciativu Pakt starostů a primátorů pro klima a energii, která sdružuje místní samosprávy s cílem urychlit zavádění lokálních klimatických a energetických opatření. Od února si o podporu požádalo 10 subjektů a z důvodu velkého zájmu byla alokace výzvy zvýšena z 10 na 15 milionů korun.

Navýšení prostředků a aktuální situace se promítly i do tzv. Rámce Národního programu Životní prostředí pro období 2021–2023. Upraveny a doplněny byly některé podporované aktivity ve střednědobém horizontu a částky určené na podporu oblastí.