Na ochranu ozonové vrstvy míří 30 milionů korun

/ Aktuality

Spouští novou dotační výzvu, která nabídne 30 milionů korun na sběr a následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země, tzv. halonů.

Halony jsou organické sloučeniny, které mají největší potenciál poškození ozonové vrstvy. Kromě jiných halogenů (chlóru, fluoru) obsahují také brom.

Žádosti je možné podávat od 2. ledna do 28. června 2019 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

O dotace se mohou ucházet všechny právnické osoby, které mají certifikaci ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití. Získat mohou příspěvek ve výši až 10 milionů korun na vybavení sběrného místa. Fixní částku dotace obdrží rovněž za každý kilogram sebrané a zneškodněné nebezpečné látky, která nepochází ze zařízení podléhající zpětnému odběru elektroodpadu. Zároveň platí, že započteny mohou být pouze látky sebrané a zlikvidované v období od 3. ledna 2019 do konce roku 2022.

Podpora bude poskytnuta také na vybavení školicích středisek zaměřených na vzdělávaní osob pracujících s alternativními hořlavými chladivy, a to především na zajištění požárně bezpečnostní ochrany. Na tyto dotace si sáhnou fyzické a právnické osoby, které jsou hodnoticím subjektem nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací případně studijní program v oblasti chladiv. Získat mohou až 4 miliony korun na jeden projekt.