Dalších téměř 5 miliard na 400 projektů z OPŽP, nejvíce peněz míří na vodu a boj se suchem

/ Aktuality

Ministerstvo životního prostředí schválilo dotace více než čtyřem stovkám projektů ze sedmnácti výzev Operačního programu Životní prostředí. Mezi žadatele bylo rozděleno celkem 4,8 miliardy korun.

Největší částku, 2 miliardy korun, si rozdělí 51 tuzemských obcí a vodohospodářů na výstavbu a modernizaci úpraven vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů. V tomto programovém období jde o prakticky poslední evropské peníze, které na tyto projekty z OPŽP půjdou.

Na kvalitní pitnou vodu má právo každý občan. Nyní, když kvalitu i množství vody v Česku výrazně ovlivňuje pokračující sucho, schválené dotace o to více vnímám jako nezbytnou pomoc pro obce a města, bez které by se do výstavby nových vodovodů nebo posílení vodních zdrojů nemohly vůbec pustit,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Práce na výstavbě nového vodovodu se rozběhnou například ve středočeských obcích Pětihosty a Příčovy či v místních částech obce Chlístovice. Rozšíření stávajícího vodovodu plánují Hranice na Karlovarsku a do výstavby vodovodu se s dotací 25 milionů korun již brzy pustí i Hlušovice v Olomouckém kraji. Finanční podpora nemíří jen na zlepšení distribuce pitné vody, ale také na zvýšení její kvality.

Se svým projektem uspěla Úpravna vody Želivka, a. s., která zásobuje pitnou vodou drtivou část Prahy, oblasti Středočeského kraje a Vysočiny a je tak největší úpravnou vody v České republice. Z operačního programu získá 753 milionů korun na modernizaci stávající technologie, která bude doplněna o koncový stupeň čištění pomocí fi ltrů s aktivním granulovaným uhlím, což se významně projeví na zvýšení kvality pitné vody.

Díky nové technologii fi ltrace přes granulované aktivní uhlí, která pomůže s odstraňováním nežádoucích látek v pitné vodě, bude možné zabezpečit dodávky kvalitní pitné vody pro více než 1 300 000 lidí v České republice. Tato akce tedy pozitivně ovlivní každého osmého občana naší republiky. Jsem moc rád, že se podařilo celou akci připravit až do fáze získání podpory,“ říká předseda představenstva Úpravny vody Želivka Mark Rieder.

365 milionů na zadržení vody v krajině

Výstavba či revitalizace tůní, mokřadů, rybníků, vytváření poldrů – to jsou příklady projektů, které přispějí k přirozenému zadržování vody v krajině. Desítky samospráv na ně dostanou dotace ve výši 365 milionů korun. Nové tůně a mokřady, které také patří mezi klíčová opatření v rámci boje MŽP se suchem, vzniknou například v Milovicích, v obci Lipolec v jižních Čechách nebo v Ratišovicích u Znojma. Do obnovy rybníků se pustí v Přibyslavicích v Jihomoravském kraji či v Dřevohosticích u Přerova.

Méně odpadu na skládkách

Snížit objem komunálního odpadu končícího na skládkách má 241 nových projektů, kterým rezort MŽP aktuálně přidělil dotace v souhrnné výši přes 1 miliardu korun.

Největší objem prostředků, tedy více než 200 milionů korun, putuje obcím a městům, aby mohly ušetřit náklady za povinnost zajišťovat třídění odpadů. Navíc vzhledem k tomu, že Češi jsou v třídění ve srovnání s Evropou dlouhodobě přeborníky a ročně vytřídí přes 45 kg, hlásí řada lokalit naprosto nedostačující kapacitu sběrných nádob. Dotace má přispět městům i k navýšení kapacity a počtu svozových míst, třídění odpadu bude tedy dostupnější ještě více domácnostem,“ informuje ministr Brabec.

Další početnou skupinu, která ukrojí z celkového dotačního rozpočtu na 300 milionů korun, tvoří projekty na stavbu a modernizaci sběrných dvorů. Peníze zamíří celkem do 67 lokalit. Nový sběrný dvůr brzy vyroste například v Krásné Lípě, Cerhenicích nebo Podbořanech. Stranou ale nezůstanou ani provozovatelé bioplynových stanic a zpracovatelé odpadu. Evropské peníze přispějí především na modernizaci a výstavbu provozů.

Z desítek kvalitních projektů bych rád zmínil především stavbu bioplynové stanice Energetického centra Horní Suchá v Moravskoslezském kraji, který získá 242 milionů korun. Díky dotaci vznikne nová fermentační stanice, která bude sloužit k výrobě biometanu a koncentrovaného hnojiva. Biometan bude následně dodáván do CNG stanic a hnojivo využijí místní zemědělci,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Miliarda na čistší vzduch ve městech

Vedle dopravy a lokálních topenišť jsou dalším významným producentem škodlivých emisí do ovzduší průmyslové podniky. Kromě úspěšných kotlíkových dotací proto rezort životního prostředí nabízí i dotace na náhradu, rekonstrukci nebo pořízení dodatečných zařízení na spalovací a ostatní stacionární zdroje znečišťování. Zájem o ně je tradičně velký.

Deset projektů si mezi sebe aktuálně rozdělí 1 miliardu korun. Zelenou dostaly takové projekty, které nejlépe splnily hlavní sledované indikátory, zejména snížení množství emisí jemných prachových částic. Dalších více než 150 projektů bylo zařazeno do tzv. zásobníku. „Jde o opravdu kvalitní projekty se zásadním přínosem pro ovzduší ve městech, a proto se budeme snažit najít další peníze, abychom jich mohli podpořit co nejvíce,“ uvádí ministr Richard Brabec.

Nové pasivní budovy, zateplené školy, úřady, sportovní centra

Renovace se v nejbližší době dočkají také budovy obecních úřadů, mateřských a základních škol, sportovní haly i kulturní střediska. Schválené projekty přinesou starostům úsporu prostředků z obecních rozpočtů i nižší spotřebu energie, a tedy i čistší životní prostředí.

Priorita 9/2018