Norské fondy: Kontaktní seminář odstartoval implementaci programu

/ Aktuality
Státní fond životního prostředí ČR v dubnu oficiálně představil program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, spolufinancovaný z Norských fondů.

Na zahajovací konferenci navázal kontaktní seminář programu, na který se přihlásilo více než sto zájemců. Jeho cílem bylo posílení spolupráce mezi českými a norskými organizacemi, která je důležitou součástí všech programů podpořených z Norských fondů. Seminář zahájil proslovem Robert Kvile, velvyslanec Norského království.

„Seminář přinesl českým zájemcům o podporu z Norských fondů možnost setkat se osobně s jejich norskými protějšky, vyměnit si kontakty a diskutovat možnosti realizace budoucích společných projektů. Mezi potenciálními českými žadateli jsme zaznamenali velký zájem o účast na této události,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Kromě českých zájemců na seminář dorazila také početná delegace z Norska. „Velkou pozornost u Norů vzbudilo především téma pilotních opatření na odstraňování zbytků léčiv z vodních toků. Zájem právě o tuto problematiku nás nepřekvapil, protože téma farmak a mikropolutantů je obecně v posledních několika letech v Evropě velmi diskutovanou otázkou,“ říká Ivo Marcin, vedoucí Samostatného oddělení pro řízení Norských fondů.

Navštivte online databázi pro vyhledávání partnerů

Nebyly to ale jen mikropolutanty, u kterých byl ze strany potenciálních žadatelů a partnerů zaznamenán velký zájem. „Registrujeme zajímavé návrhy projektů zaměřených například na městkou zeleň, mokřady či ochranu ohrožených živočichů, mezi něž patří například tetřívek, perlorodka říční či populace lososa v českých tocích,“ uzavírá Ivo Marcin. Pokud vás zajímá, o jakých projektech se v průběhu semináře diskutovalo, navštivte nově vytvořenou databázi partnerů pro bilaterální spolupráci na adrese www.bf.sfzp.cz. Databáze nejen umožňuje vyhledávání potenciálních partnerů pro vaše projekty, ale poskytuje také všechny aktuální informace o bilaterální spolupráci v rámci programu.

Vyhlášení výzev

Vyhlášení prvních výzev programu v oblasti ochrany ekosystémů, monitoringu ovzduší a adaptace na klimatické změny je naplánováno na druhou polovinu roku 2019. Ještě dříve se spustí pilotní výzvy financované z bilaterálního fondu, který se zaměřuje na podporu aktivit posilujících bilaterální spolupráci napříč celým programem. V rámci první výzvy z tohoto fondu bude žadatelům nabídnuto 100 tisíc eur na bilaterální iniciativy.