Norské fondy: Řada problémů se dá řešit společně

/ Aktuality
Na mezinárodní konferenci se udělal další krok k posílení bilaterální spolupráce. Český program zaujal partnery.

Jedním ze základních prvků finančního mechanismu Norských fondů je navazování a posilování spolupráce mezi českými a norskými partnery při realizaci jednotlivých projektů. Tento cíl měla i listopadová mezinárodní zahajovací konference programů zaměřených na životní prostředí v norském Oslu.

V prostorách Norské agentury pro životní prostředí se poprvé setkali zprostředkovatelé programů přijímacích zemí s pracovníky agentury a se zástupci norských institucí. Po prezentaci jednotlivých programů se diskutovalo o aktuálních environmentálních problémech Evropy a o možném zapojení norských subjektů v bilaterálních projektech. „V oblasti klimatu a životního prostředí máme stejné problémy a řadu z nich je třeba řešit společně. Zkušenosti z předchozích programových období ukázaly, že spolupráce dává dárcovským i přijímajícím zemím zajímavý akademický přínos a posiluje bilaterální vztahy,“ podtrhla význam vzájemné spolupráce Agnethe Dahl z Ministerstva klimatu a životního prostředí Norska.

Česká republika prezentovala nově připravovaný program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu. Mezi norskými partnery vzbudilo velký zájem jeho inovativní zaměření, a to především v oblasti problematiky odstraňování zbytků léčiv z povrchových vod. V této oblasti se podle norských partnerů nabízí významné pole pro budoucí partnerství a spolupráci.

Zájem ze strany norských kolegů zřejmě souvisí i s pokročilou fází přípravy programu. Ta jde oproti některým jiným zemím již do finální fáze a vyhlášení prvních výzev na předkládání projektů se očekává v průběhu června letošního roku. Česká republika v Oslu připomněla zájem o spolupráci nejen s norskými partnery, ale také s ostatními státy, které se v programech zaměřují na podobnou problematiku. „Náš zájem o spolupráci s ostatními státy v oblasti klimatických změn, přeshraničního dopadu znečištění ovzduší či opatření realizovaných v přírodních lokalitách v příhraničních regionech pozitivně hodnotí i zástupci Norské environmentální agentury a Kanceláře finančních mechanismů. Některé státy trápí v oblasti životního prostředí velmi podobná témata. Proč tedy vzájemně nečerpat ze svých zkušeností v jednotlivých technických opatřeních i v případě řešení administrativních náležitostí programů a neřešit naše problémy komplexně?“ uvedl Ivo Marcin, vedoucí Samostatného oddělení pro řízení Norských fondů.

Češi se s norskými partnery budou moci setkat už v dubnu

První polovina roku 2019 bude pro Norské fondy ve znamení intenzivních příprav na vyhlášení prvních výzev programu, které budou zaměřeny například na implementaci výzkumných projektů do praxe či tvorbu adaptačních plánů na lokální úrovni. Počátkem roku bude program oficiálně představen veřejnosti na úvodní konferenci k finančnímu mechanismu Fondů EHP a Norska, kterou Ministerstvo financí ČR oficiálně zahájí nové dotační období. V dubnu pak začne nejen implementační fáze programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu, ale bude uspořádán i mezinárodní kontaktní seminář pro zájemce o dotační podporu z Norských fondů.

Cílem semináře je vytvoření kontaktů mezi jednotlivými institucemi, které umožní úspěšnou spolupráci na budoucích projektech. Kromě českých subjektů na něj budou přizváni též zástupci z Norska. „Kontaktní seminář usnadní našim žadatelům vyhledávání potenciálních českých i norských partnerů pro jejich projekty. Zároveň umožňuje žadatelům a jejich partnerům intenzivně spolupracovat na přípravě projektu ještě před podáním žádosti o finanční podporu. Ze zkušeností z minulého období vyplývá, že žadatelé, kteří měli možnost připravovat své projekty s dostatečným předstihem, vykazovali vyšší efektivitu při jejich implementaci,“ uvedl Ivo Marcin. Podrobnosti včetně přihlašovacího formuláře budou již brzy dostupné na našich internetových stránkách a sociálních sítích.

Dohoda o programu je aktuálně v poslední fázi schvalovacího procesu. K jejímu podpisu Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Norska by mělo dojít na přelomu ledna a února. V návaznosti na podpis této smlouvy bude vypracována dohoda o implementaci programu mezi Ministerstvem financí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR.