Stará ekologická zátěž na Milevsku je pryč

/ Aktuality
Slavnostní ukončení sanace v bývalém státním podniku na Milevsku uzavřelo několik let trvající práce na odstranění kontaminovaných zemin, navážek a odpadů z provozu obalovny živičných směsí bývalého státního podniku Silnice Písek.

Za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce ukončil podnik DIAMO odstranění staré ekologické zátěže, zejména přítomných látek typu polychlorované bifenyly (PCB).

„Podařilo se vyřešit jednu z největších zátěží na Milevsku, která představovala vážné ohrožení nejen pro přírodu, ale i pro zdraví lidí, což je dobrá zpráva. Díky dotaci ve výši téměř 100 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí se konečně odstranil dlouholetý ekologický problém. Na podobné projekty bylo v OPŽP dosud vyhlášeno šest výzev. V nich jsme přijali takřka 100 projektů za více než 2,8 miliardy korun,“ komentoval ukončení projektu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé provozem obalovny živičných směsí bývalého státního podniku Silnice Písek bylo jednou z priorit ministerstva, protože materiály kontaminované chemickými látkami představovaly v katastru obce Přeborov a města Milevska dlouhodobou hrozbu pro životní prostředí.

Státní podnik DIAMO, který sanací ekologické zátěže pověřilo usnesení vlády, vybral ve výběrovém řízení na dodavatele prací Sdružení FCC – GEOtest. Díky projektu bylo celkem odstraněno nebo využito téměř 18 tisíc tun odpadů, z toho bylo 517,17 tuny odpadů obsahujících více než 50 mg PCB/kg sušiny, které byly zlikvidovány termicky.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 80 157 752 Kč bez DPH, přičemž výše podpory z fondů Evropské unie činí 68 134 089 Kč (85 %) a příspěvek ze zdrojů příjemce podpory 12 023 663 Kč (15 %).

„Jsem rád, že státní podnik DIAMO mohl zúročit své bohaté zkušenosti v oblasti odstraňování ekologických zátěží tohoto typu. Kontaminované zeminy byly v souladu s platnou legislativou odstraněny,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel DIAMO.