Obce postižené tornádem mají více času na získání dotace

/ Aktuality
Dne 26. května rozhodla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková o aktualizaci výzev Národního programu Životní prostředí, díky které mohou obce zasažené živelní pohromou v červnu loňského roku déle čerpat prostředky na obnovu infrastruktury a výsadbu zeleně.

Termín pro podání žádosti ve výzvě na obnovu zeleně je prodloužen do 30. 11. 2023 a spolu s tím je prodloužena doba pro vyúčtování dotace do 31. 12. 2027. U výzvy na obnovu infrastruktury se termín pro podání žádosti posunul do 31. 12. 2022.

Dotační titul na obnovu zeleně zaznamenal i další úpravy. Výzva nově umožňuje žadatelům rozšířit původní prvky v rámci revitalizace území. Dále byly upřesněny způsobilé výdaje a podporované prvky doprovodné infrastruktury (tj. cesty z propustných a polopropustných přírodních materiálů a drobný mobiliář jako lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační stojany apod.)

Na obnovu území po živelní katastrofě 24. června 2021 vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v loňském roce přes půlmiliardy korun. Kraje, obce a jejich obyvatelé tak mohli čerpat peníze na ekologické odstranění odpadů a sanaci území, rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury či na obnovu zeleně.

Na výsadbu zeleně a obnovu své infrastruktury mohou všechny postižené obce v tuto chvíli podporu stále čerpat.