Nová výzva z OPŽP podpoří projekty zachytávání srážkových a šedých vod

/ Aktuality
Operační program Životní prostředí 2021-2027 je v plném proudu a pokračuje v něm vyhlašování nových výzev z různých tematických oblastí. Aktuálně se jedná o 36. výzvu, ve které je pro obce, města, kraje a další veřejné subjekty připraveno dvě stě milionů korun na projekty zachytávání srážkových a šedých vod včetně jejich dalšího využití.

„V dotačních programech z evropských i národních prostředků podporujeme udržitelné hospodaření s dešťovou a šedou vodou, a to jak na úrovni domácností, tak ve veřejném sektoru. V této výzvě cílíme právě na veřejné budovy, abychom například obecním úřadům, školám či domovům pro seniory pomohli s pořízením technologií na akumulaci, úpravu a rozvod dešťové nebo šedé vody, která pak v těchto budovách najde důležité využití zejména při splachování,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Podpoře adaptačních opatření na změnu klimatu věnuje Operační program Životní prostředí v novém programovém období velkou pozornost. Kromě aktuálně vypsané výzvy probíhá příjem žádostí i v dalších (již probíhajících) výzvách, které podpoří projekty zaměřené na zvyšování klimatické odolnosti tuzemských měst a obcí a jejich přizpůsobení se nejzávažnějším dopadům a projevům změny klimatu, ať už je řeč o povodních, suchu či vlně letních veder.

„V polovině ledna jsme otevřeli 32. výzvu, kde je možné žádat o dotace například na obnovu a rozšiřování prvků veřejné zeleně. Od loňského listopadu je spuštěna 22. výzva se zaměřením na realizaci preventivních opatření proti povodním a suchu a v neposlední řadě stále běží 19. výzva, která se věnuje jednak podpoře zavádění přírodě blízkých protipovodňových opatření a jednak také budování vsakovacích a retenčních zařízení, systémů modrozelené infrastruktury nebo stále oblíbenějších zelených střech,“ dodal Petr Valdman.