Zveřejňujeme aktuální informace v souvislosti s nouzovým stavem

/ Aktuality
Pro žadatele a příjemce podpory z dotačních programů administrovaných Státním fondem životního prostředí ČR jsme připravili souhrn aktuálních informací týkajících se provozu úřadu, komunikace s pracovníky Fondu a administrace žádostí.

Podrobné informace naleznete na těchto webových stránkách jednotlivých dotačních programů: