Nový sklad Potravinové banky v Jihočeském kraji

/ Reportáže
Potravinová banka Jihočeského kraje, z. s., byla založena 19. ledna 2016. První sklad tu slavnostně otevřeli až o několik měsíců později, v září 2016. Od té doby její zaměstnanci brázdí Jihočeský kraj a sváží potraviny, které by jinak obchodní řetězce, výrobci a zemědělci vyhodili. Díky dotaci z OPŽP nyní budují nový sklad.

V dnešní době stojíme mezi dvěma globálními problémy: hladem a plýtváním. Naštěstí jsou tu organizace, které se mezi těmito dvěma extrémy snaží nastolit rovnováhu tím, že zachraňují potraviny, které by jinak byly vyhozeny, a zdarma je přerozdělují lidem v nouzi – potravinové banky.

Potravinové banky v naší zemi zastřešuje Česká federace potravinových bank. Je to nezisková organizace, která na národní i nadnárodní úrovni zastupuje všech patnáct regionálně působících potravinových bank v Česku, koordinuje jejich činnost, podporuje jejich rozvoj, hájí jejich zájmy, získává finanční i materiální zdroje, sumarizuje výsledky, dbá na základní dodržování základních pravidel Charty evropských potravinových bank a provozuje centrální sklad pro příjem a distribuci celonárodních darů. Hlavní cíle federace jsou nemalé: bojovat proti plýtvání potravinami, dělit se o získané potraviny s těmi, kteří mají hlad, a obnovovat solidaritu mezi lidmi.

Potravinové banky pomáhají ve všech českých krajích

Činnost jednotlivých potravinových bank je centrálně koordinována, a tak se sobě v zásadě dost podobá. Zaměstnanci českých potravinových bank se každý den vydávají do nejrůznějších koutů svých krajů a přepravují potravinové dary od marketů, výrobců či zemědělců. Velmi často se jedná o potraviny, které by jinak byly znehodnoceny.

Potraviny svážejí do skladu, kde je kontrolují a připravují pro odběratelské organizace. Jedná se o potraviny krátce před datem použitelnosti, po datu minimální trvanlivosti, nesplňující estetické požadavky či třeba potraviny špatně označené.

Zkontrolované a připravené potraviny poté rozvážejí odběratelským neziskovým organizacím a sociálním odborům měst. Prostřednictvím těchto institucí se potraviny dostávají k lidem v nouzi. Nejčastěji se jedná o opuštěné seniory, matky samoživitelky, lidi s duševním či tělesným postižením a lidi bez domova.

Nejinak vypadá každodenní rutina v Potravinové bance Jihočeského kraje. V roce 2021 podali – stejně jako ostatní potravinové banky – žádost o dotaci z OPŽP a ta jim byla schválena.

Sen o vlastním skladu dochází naplnění

„Již od samotného založení Potravinové banky Jihočeského kraje v roce 2016 jsme věděli, že jednou bychom chtěli mít vlastní sklad, který si upravíme podle našich požadavků,“ vysvětluje ředitelka jihočeské pobočky Kristýna Škabradová.

Projekt pro všechny potravinové banky iniciovala právě Česká federace potravinových bank. Jednotlivé banky pak byly pozvány na školení a představení celého projektu.

„My jsme z dotace pořizovali sklad a dodávkový automobil. Bylo pro nás důležité, abychom dali nový život starší budově, a tak jsme zakoupili budovu z roku 1872, kterou postupně opravujeme a přizpůsobujeme našim požadavkům. Vhodný sklad jsme museli nejdříve vytipovat na základě dopravní dostupnosti a ceny, a pak jsme začali jednat s majitelem – ještě před podáním projektu,“ popisuje paní Škabradová. „Jsme vděčni, že nám vyšel vstříc a počkal několik měsíců na úhradu. Bez jeho trpělivosti bychom sklad nikdy nepořídili. Pořízení automobilu bylo jednodušší a probíhalo v režimu veřejné zakázky,“ dodává.

Mezi uznatelné náklady projektu patřily v tomto případě i náklady na řízení projektu a vypracování žádosti, k čemuž byla využita externí společnost. „Z naší strany tak byla vyžadována pouze součinnost, zajištění spoluúčasti a podobně,“ říká ředitelka organizace.

„Jsme velmi vděčni, že jsme díky dotaci mohli pořídit vlastní skald. Jsme rádi, že jsme pořídili starší nemovitost, kterou opravujeme a uzpůsobujeme vlastním potřebám. Není to vždy jednoduché, jelikož nemovitost při převzetí nebyla ve vyhovujícím stavu, a tak v celém objektu postupně děláme nové podlahy, stropy, elektroinstalace a omítky. Na jaře nás čeká také odvlhčení celé nemovitosti,“ rekapituluje.

Program PoMPo

Samotná činnost potravinových bank je financována z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké životní období poskytnutím potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím doprovodných opatření vhodně nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace. Tímto projektem zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR distribuci základních potravin, hygienických potřeb, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům Česka. Nově je plánována též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.

V rámci potravinové pomoci je distribuováno celkem 47 druhů potravin, jedná se například o potraviny jako mouka, čočka, cukr, těstoviny, masové konzervy nebo dětská výživa. K dispozici jsou jak produkty určené k přímé spotřebě, určené pro ty, kteří nemají možnost vařit, tak suroviny k přípravě jídel. Materiální pomoc se skládá ze tří částí: hygienické potřeby, základní domácí potřeby a textil. Aktuálně je distribuováno 32 druhů hygienických potřeb, například mýdlo, zubní kartáček, šampon, prací prášek či dětské plenky. Mezi 20 druhy základních domácích potřeb nalezneme prostředky k vaření, stolování a úklidu. V případě textilních výrobků, kterých se distribuuje 24 druhů, se jedná například o čepice, rukavice, šály, spodní prádlo nebo ručníky. Důležitou součástí distribuce pomoci jsou také doprovodná opatření, která jsou všem podpořeným osobám v rámci potravinové a materiální pomoci nabízena s cílem dlouhodobějšího řešení jejich sociální situace. Mezi nejčastější doprovodná opatření patří buď poskytnutí sociálního poradenství, nebo jeho zprostředkování či informování o možnostech další pomoci. Dále je poskytováno poradenství v oblasti nutriční výživy a zdravého stravování, finanční poradenství a poradenství v případě složitých životních situací. Mezi další doprovodná opatření pak patří také pomoc při hledání zaměstnání, doprovod na úřady, pomoc při prosazování oprávněných zájmů nebo organizování volnočasových aktivit.

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ se zaměřuje na pomoc osobám v tíživé životní situaci ohroženým chudobou nebo osobám pod hranicí chudoby. Nejvíce podporovanou skupinou jsou v rámci tohoto projektu rodiny s dětmi ve věku do 15 let a matky samoživitelky. Podpora této skupiny by se měla do budoucna ještě rozšířit o distribuci školních pomůcek. Dalším významným příjemcem především potravinové, ale i materiální pomoci jsou osoby bez domova. I v případě této ohrožené skupiny je plánováno rozšíření pomoci o distribuci stanů, spacáků a karimatek. Pomoc je poskytována i příslušníkům menšin nebo cizincům, osobám starším 65 let a v neposlední řadě osobám zdravotně postiženým.