Šumava – učebna pod širým nebem

/ Reportáže

Správa Národního parku Šumava realizuje velice širokou nabídku environmentálního vzdělávání. „V současné době je tato činnost organizována prioritně ve čtyřech střediscích environmentální výchovy,“ popisuje Martina Kučerová, vedoucí oddělení informačních středisek a středisek environmentální výchovy. Střediska ve Vimperku a Kašperských Horách jsou určena pro hodinové až celodenní výukové programy, zatímco do pobytových středisek ve Stožci a Horské Kvildě přijíždějí děti a mládež z celé České republiky. „Všechna tato střediska nabízejí čtyřicet i více výukových programů a zároveň jsou vybavena vzdělávacími pomůckami na mezinárodní úrovni,“ říká Martina Kučerová a dodává: „Takové kvality výukových programů i vybavení středisek environmentální výchovy bylo dosaženo také díky dotačním projektům Státního fondu životního prostředí.“ Pak už byl jen krůček k myšlence nabídnout všem cílovým skupinám co nejširší a nejkvalitnější moduly vzdělávání a projekt „Národní park Šumava míří do škol“ byl na světě. „Od roku 2011 jsem osobně zpracovala asi patnáct dotačních projektů s prioritním cílem podpory středisek environmentálního vzdělávání,“ říká Martina Kučerová. Myšlenky pro projekty podle jejích slov přicházejí v kontextu celkové koncepce středisek environmentálního vzdělávání a hlavním „motorem“ pro napsání projektů je především osobní nadšení a radost pro tuto práci. Neskrývá, že napsání projektu – v tomto případě vypracovávala žádost o dotaci ona sama –, zpracování podkladů a celá administrativa vždycky představuje velký objem práce a že jde o činnost, která samozřejmě navyšuje už tak obsáhlou pracovní náplň většiny pracovníků středisek environmentální výchovy. „Dotační projekty jsou ale jednou z důležitých a nepostradatelných možností, jak spolufinancovat environmentální vzdělávání v Národním parku Šumava tak, aby i nadále mohlo být na mezinárodní úrovni,“ míní. Navíc si pochvaluje výbornou spolupráci s pracovníky SFŽP ČR v případě jakýchkoliv nejasností a dotazů. Podání žádosti podle ní nepředstavuje žádné velké komplikace. „Nejdůležitější je jasně formulovat, co bude obsahem projektu. Negativum vidím spíše při realizaci, a to v tom, že je nutné mít do roka podepsané smlouvy na všechny činnosti, což je pro Správu Národního parku Šumava při řadě všech jejích aktivit zcela nemožné,“ hodnotí proces, který vedl k uskutečnění projektu. Žádost byla podána v březnu 2018 a rozhodnutí o přidělení dotace přiznáno až v červenci 2018. „Zde bychom byli bývali uvítali větší pružnost. Museli jsme změnit harmonogram, neboť jsme začátek projektu plánovali již na květen či červen 2018,“ podotýká paní Kučerová.

Impulzem byl pracovní sešit

Projekt „Národní park Šumava míří do škol“ navazuje na předešlé projekty, především v oblasti dílčí a specifické spolupráce s partnerskými školami NP Šumava. Stěžejním rozhodnutím pro jeho napsání byla podle slov Martiny Kučerové možnost požádat o finanční dotaci na pracovní sešit ke knize Světem šumavské přírody, která také vznikla díky projektu dotovanému SFŽP ČR. „Tato kniha byla distribuována do všech partnerských škol, aby mohla být zapojena do pravidelné výuky o šumavské přírodě. Pro zefektivnění možnosti využití knihy v rámci školního vyučování umožní náš projekt editorsky připravit pracovní sešit, do kterého si žáci budou doplňovat nové znalosti získané z této knihy,“ popisuje Martina Kučerová.

Projekt byl zahájen v červenci 2018 a na jeho realizaci se podílí celý tým pracovníků středisek environmentální výchovy, neboť všechna střediska spolupracují s partnerskými školami NP Šumava. Jeho ukončení je plánováno na rok 2020. Při jeho přípravě se vychází z aktuálních potřeb Správy NP Šumava na realizaci environmentálního vzdělávání a z aktuálních témat, která je nutné propagovat a nově interaktivně zpracovat. „Tento projekt navazuje a rozšiřuje již uskutečněné projekty,“ říká Martina Kučerová.

Projekt se postupně uskutečňuje

Projekt je tedy v běhu a realizuje jeden svůj cíl za druhým. Na konci roku 2018 byly editorsky připraveny školní sešity formátu A5 na téma vlk obecný, rys ostrovid, jelen evropský a vydra evropská a školní sešity formátu A3 na témata NP Šumava a biotopy NP Šumava. „Tyto sešity budou distribuovány na začátku školního roku 2019/2020 a pak další školní roky do partnerských škol,“ vysvětluje Martina Kučerová. Interaktivní sešit pro mateřské školy pod názvem Velké učení pro malé skřítky aneb malé učení pro velké skřítky je v současné době zpracováváno grafikem a plánuje se výběrové řízení na tisk v průběhu února či března. Po jeho vytištění bude zahájena příprava nového projektu pro mateřské školy na školní rok 2019/2020. „Od dubna pak budou moci partnerské školy vyjíždět do Návštěvnického centra Srní, kde se v rámci programu dozví mnoho nového o životě vlka obecného ve volné přírodě,“ vysvětluje paní Kučerová. Do konce roku 2019 bude připraven pracovní sešit ke knize Světem šumavské přírody. „V současné chvíli probíhá jeho ediční příprava,“ doplňuje manažerka šumavského projektu.

Odměnou jsou rozzářené oči dětí i pedagogů

Hlavním cílem projektu je podle slov Martiny Kučerové realizovat environmentální vzdělávání pro všechny cílové skupiny na nejvyšší možné úrovni. Doufá, že účastníci programů, které bude projekt nabízet, si uvědomí, že Národní park Šumava je významným chráněným územím pro celou Českou republiku, a pochopí jeho smysl coby přírodní kulturní památky. Kromě toho si zvýší své znalosti v oblasti ochrany přírody a pochopí, že národní parky jsou cenná území, která představují a uchovávají přírodní bohatství. Neposledním a významným cílem projektu je také to, aby se jeho terénních výukových programů mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců. Martina Kučerová věří, že právě prostřednictvím terénních výukových programů pro partnerské školy NP Šumava a nových didaktických materiálů zúčastnění studenti pochopí, k čemu je potřeba mít chráněná území. „Jednáme v duchu hesla Poznej a chraň,“ říká, „a pokud chceme vysvětlit všem cílovým skupinám, k čemu je dobré chránit přírodu, musí ji nejprve dobře poznat.“ Právě pro ochranu přírody má podle ní projekt obrovský význam.

Správa Národního parku Šumava odučí v rámci výukových programů minimálně 12 tisíc účastníků. Každý z nich se zúčastní hodinového až celodenního programu o Národním parku Šumava. „Nejkrásnější na této práci je vidět rozzářené oči dětí i pedagogů. Vidět, že naše práce, naše úsilí, jak pedagogické, tak ediční, má velký a hluboký smysl. Pro mě jako lektorku, editorku i manažerku projektů je to hnací motor pro napsání dalších projektů. Je to možnost získat lepší podmínky pro mé kolegy, rozšířit nabídku našich středisek a napsat nové jedinečné materiály,“ uzavírá příběh šumavského projektu Martina Kučerová.