Unikátní Perninské rašeliniště ožívá

/ Reportáže

Perninské rašeliniště, kterému se někdy říká také Abertamské, leží mezi horskými obcemi Pernink a Abertamy v Karlovarském kraji. Dlouhá léta patřilo toto místo těžařům. Rašelina se tu dobývala až do roku 2000, a jelikož se těžilo již od roku 1956, více než čtyřicet let dostávala místní příroda pořádně zabrat. Těžilo se hodně nešetrně, frézy se zakusovaly i do sedmimetrové hloubky, až na podloží. Rašelina mizela a stohektarová oblast se měnila před očima. Podle odhadů odvezla nákladní auta z místa 600 až 900 tisíc metrů krychlových rašeliny. Z původního rašeliniště zbyla zhruba pětina.

Průmyslové dobývání surovin skončilo v roce 2000. Území bylo sice technicky rekultivováno, ale vodní režim na 66 hektarech nejpoškozenější plochy obnovily až Lesy České republiky. Státní podnik má pozemky ve své správě a v roce 2018 se pustil do obnovy Perninského rašeliniště. V létě letošního roku byly práce dokončeny. „V celé zemi vracíme stovkami projektů vodu do krajiny. V této oblasti je naprosto nezbytnou podmínkou rozvoje vegetace. Obnovili jsme tak evropsky významnou lokalitu a přírodní památku. Území bývalo i botanicky mimořádné. Věřím, že zase bude,“ uvedl Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR.

Hlavní je voda

Pro oživení rašeliniště byla klíčová vysoká hladina vody. „Proto jsme v původních odvodňovacích kanálech vybudovali 390 různých přehrážek a dva kamenné vzdouvací objekty, vyhloubili jsme i osm tůní. Kvůli zpomalení odtoku vody se zahrnuly tříkilometrové meliorační příkopy a po celé ploše vznikla kaskáda 24 nízkých rašelinových poldrů zpomalujících povrchový odtok srážek,“ vysvětlil krajský ředitel Lesů ČR Miroslav Rozner z Karlových Varů. Došlo i na úpravy vegetace, odstranily se náletové dřeviny a vysadily rašelinné kleče, takže území má otevřený a přírodní ráz.

Z původního rašeliniště se zachovalo jen asi 20 procent. Zanikly například lokality dvou vzácných druhů rostlin, klikvy maloplodé a rojovníku bahenního. Stávající vegetaci tvoří například klikva bahenní, kyhanka sivolistá, šicha černá, rosnatka okrouhlolistá, všivec mokřadní či plavuň pučivá. „Rašeliniště jsou unikátním ostrůvkem severské přírody ve střední Evropě. Potoky pramenící v živých rašeliništích ani za největšího sucha nevysychají,“ vysvětlil přírodovědec Vladimír Melichar, který se rašeliništi dlouhodobě zabývá.

Ráj pro ohrožené druhy

Podle Vladimíra Melichara, který projekt inicioval a následně odborně dozoroval, svědčí proměna místa řadě ohrožených druhů rostlin i živočichů. Kromě výše zmíněných mezi ně patří například vzácná ostřice chudokvětá. Daří se i houbám a živočichům. „Místo je také domovem ohrožených druhů hub, třeba holubinky rašelinné nebo rozděrky vzplývavé. Faunu zde zastupují mizející rašelinomilné druhy motýlů, mezi nimi žluťásek borůvkový, perleťovec severní nebo modrásek stříbroskvrnný. Rašeliniště je biotopem zmije obecné a ještěrky živorodé a lokalitu vyhledává i zajímavé ptactvo, jeřáb popelavý, skřivan lesní, linduška luční, bekasina otavní a vzácný tetřívek obecný,“ zmínil Vladimír Melichar.

Připraveno pro návštěvníky

Součástí obnovy území bylo i vybudování návštěvnické infrastruktury. Oblast je nyní veřejně přístupná, přes mokřiny vede až k molu s pozorovatelnou nový dřevěný povalový chodník. Dominantu tvoří rašeliništní jezírko, kolem kterého se dá dojít k věžičce. Zatím jsou na místě vidět stopy po provedených pracích, různé přehrážky a valy, ale brzy zarostou místní vegetací. Příchozí si mohou přečíst informační tabule, jedna z nich je i trochu hravější.

Jak se tam dostat

K rašeliništi se dá dostat autem, a to po silnici, která spojuje Pernink a Abertamy. Přímo u silnice před vstupem k močálům je parkoviště. Kdo by chtěl využít hromadnou dopravu, může přijet autobusem a vystoupit na zastávce Abertamy, pila. Ta je nedaleko cesty k rašeliništi, z Karlových Varů trvá cesta autobusem zhruba hodinu.

Perninské rašeliniště bylo v roce 2015 vyhlášeno evropsky významnou lokalitou v soustavě Natura 2000 a je chráněnou přírodní památkou.

Tento krušnohorský projekt spolufinancovala Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Podnik v posledních letech obnovil rašeliniště také v Jizerských horách i jižních Čechách a připravuje další čtyři obdobné projekty – opět v Jizerských a Krušných horách a dva v jižních Čechách.