Projekt Sázíme budoucnost cílí na deset milionů stromů

/ Rozhovory
Iniciativa tří desítek organizací, institucí a firem v čele s Nadací Partnerství a Ministerstvem životního prostředí chce do české krajiny a měst vrátit miliony stromů. Projektu se věnuje Miroslav Kundrata, spoluzakladatel Nadace Partnerství a její dlouholetý ředitel.

Jak vznikl projekt Sázíme budoucnost?

Celonárodní iniciativu Sázíme budoucnost připravuje Nadace Partnerství od jara 2019 ve spolupráci s rezortem životního prostředí a dalšími partnery, tak aby z ní vzniklo hnutí občanů a institucí, které výsadbou stromů změní tvář naší krajiny a měst, jež by byly odolnější vůči suchu i přívalovým dešťům. Navazujeme přitom na úspěchy loňské kampaně Stromy svobody ke stému výročí Československa, završené výsadbou Aleje svobody pod Řípem 17. listopadu 2018. Ověřili jsme si v ní silný vztah občanů k domovu, ke krajině i stromům.

Proč jste vsadili zrovna na stromy?

Stromy jsou pozitivní symboly. Svými kořeny prorůstají a kypří půdu, o jejich kmen se můžeme opřít a jejich koruna poskytuje stín, plody i mnoho dalších užitků. Stromy jsou srozumitelné pro každého. Chceme jich pomoci vysázet deset milionů v průběhu pěti let – za každého občana České republiky strom. Tento cíl podle našich odhadů představuje přibližně zdvojnásobení dosavadního počtu stromů vysazovaných mimo les. Ve výsadbě stromů vidíme účinný nástroj, jak zmírňovat dopady změn klimatu, jak vracet vodu vyprahlé zemědělské půdě i jak pomoci ochladit přehřátá města.

Výsadba stromů je ale, předpokládám, první krok…

Víme, že zvlášť s ohledem na sucho je nutné stromům věnovat dlouhodobou péči, která musí být garantována už při plánování výsadeb. Zajištění dlouhodobé péče rezonuje v odborné komunitě jako naprosto nezbytná podmínka, bez jejíhož zajištění je lépe se do výsadeb nepouštět.

Mluvil jste o tom, že se má jednat o výsadby mimo les. Proč?

Soustředíme se na městské a krajinné výsadby, i když obnova lesů je pro zadržování vody stejně důležitá. U lesů však není vlastnictví odděleno od hospodaření v takové míře jako u zemědělské půdy a odpovědnost je v rukou majitelů. Navíc nové lesní výsadby probíhají v objemech desítek milionů sazenic profesionálními technologiemi.

S čím chcete zájemcům o výsadby pomoci?

Kromě financí, kterých není nikdy dost a kde třeba obce bojují se zbytečně náročnou administrací dotací, je to především nedostatek vhodných pozemků a legislativní bariéry, které výsadby komplikují, ať už jde o střet s přebujelými normami na ochranu technických sítí ve městech, rušení historických stromořadí podél silnic, nebo nastavení pravidel využívání orné půdy, které výsadbám extenzivní zeleně nepřeje. Z těchto podnětů vznikají odborné pracovní skupiny pod garancí Ministerstva životního prostředí, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazu měst a obcí a dalších institucí, které podpoří dlouhodobé cíle iniciativy Sázíme budoucnost poskytováním odborného zázemí.

Nastiňte nám, co se bude dít v nejbližších týdnech.

Sezonu podzimních výsadeb v kampani Sázíme budoucnost zahajujeme vyhlášením Stromu roku České republiky, která letos připadá na 3. října a vyvrcholí výsadbou Aleje svobody. Tu tentokrát společně vysadíme ve Vestci u Prahy v sobotu 9. listopadu a už nyní bych na akci chtěl srdečně pozvat všechny podporovatele naší myšlenky. Alej bude vysazena na místě, kudy dříve vedla polní cesta. Ta byla v minulosti rozorána a v současné době je zemědělsky obhospodařována. Proto se vedení obce rozhodlo tuto půdu osadit ovocnými stromy. Odlehčí tak blízké cyklostezce i poli, které strádá erozí. Nový koridor o délce 900 metrů propojí obec Vestec se sousední obcí Jesenice.

Jak vůbec poznáte, že se podařilo zasadit vše plánované?

Jakkoliv je výsadba stromů a péče o zeleň profesionálně obstarávána samosprávami i řadou stáních institucí, kterým je svěřena péče o části území, neexistuje žádná souhrnná evidence výsadeb. Nemluvě o velkém množství spolkových, dobrovolnických, firemních aktivit nebo stromů, které vysadí na svých pozemcích soukromí vlastníci. Portál www.sazimebudoucnost.cz to jednoduchou registrací nových výsadeb umožňuje a s jeho pomocí budeme sledovat dosahování cílů kampaně.

Prozraďte nám, jak se lze zapojit.

Iniciativa Sázíme budoucnost umožní, aby se stromy, které vysazujete jako samospráva, soukromí vlastníci, spolky, firmy nebo státní instituce, staly součástí celonárodního hnutí, jež pomáhá měnit naši krajinu a města. Přes webový portál vám nabízíme jednoduché nástroje, které umožní propagovat jedinečnost vaší iniciativy (např. Pardubice#sazibudoucnost, Laštovkovi#sazibudoucnost, Sokol#sazibudoucnost) a zároveň vaše výsadby evidovat v celonárodní kampani pomocí interaktivní mapy. Můžete využívat grafické šablony Iniciativy pro organizaci a propagaci vašich výsadeb. Portál bude postupně doplňován o metodické podklady, zdroje financování, nabídku dobrovolníků a pozemků k výsadbám a další. Připojte se se svými projekty na www.sazimebudoucnost.cz a zasaďte budoucnost svých dětí, vnuků, rodných obcí, krajiny a domova, které máte rádi.