Bagry pomohly rybníkům v Bažantule

/ Úspěšné projekty
V chráněné krajinné oblasti Poodří dělníci dokončili rozsáhlé zemní a stavební práce. Cílem byla obnova přírodovědně nejcennější části rybniční soustavy u Studénky.

Přírodní rezervace Bažantula chrání čtyři rybníky se vzácnými rostlinnými společenstvy. Rybníky byly v nevyhovujícím technickém stavu, který neumožňoval běžné hospodaření a vhodnou péči o zdejší přírodní bohatství.

Když se v lednu před dvěma lety začínalo s projektem, infrastruktura nebyla v dobrém technickém stavu. Hráze neumožňovaly průjezd techniky, byly erodované a netěsné, navíc ani nechránily rybníky ani před běžnými přirozenými povrchovými rozlivy Odry. Eroze a následný odnos nestabilních partií měly podstatný vliv na zabahnění rybničních den. Rybníky přestávaly plnit funkci jak z pohledu rybničního hospodaření, tak z pohledu ochrany přírody.

Obnovy se dočkaly rybníky Malý a Velký Okluk, Bažantula a Kozák v přírodní rezervaci. „Opravily se poškozené hráze a technické objekty, obnovila litorální pásma, zvětšily plochy rákosin a odbahnily se zdrže rybníků. Rybniční ostrovy byly upraveny tak, aby se zlepšily podmínky pro hnízdění ptáků. Vysazeno bylo i 44 stromů. Celé dílo ještě těsně před dokončením prověřila říjnová povodeň, kdy rybníky na několik dní zmizely pod hladinou rozvodněné Odry. Zaplavení naštěstí stavba přečkala prakticky bez poškození,“ popsal hlavní práce Jan Klečka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Opravené hráze a technické objekty rybníků umožní řádnou manipulaci s vodní hladinou rybníků, a tedy zabezpečení vhodné péče o zdejší společenstva vzácných rostlin a živočichů. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady dosáhly výše 51,8 milionu korun, přičemž výše poskytnuté dotace činila 50,3 milionu.

„Na obnovu přirozeného vodního režimu krajiny šly od roku 2014 z Operačního programu Životní prostředí více než 4 miliardy korun, a to na téměř 500 větších projektů. Další téměř dvě stovky projektů v objemu cca 1,5 miliardy byly schváleny v prosinci. Z národních dotačních programů rezortu životního prostředí, které mají k dispozici financí mnohem méně, byly v posledních letech podpořeny stovky menších projektů. To prospívá i řadě vzácných druhů rostlin a živočichů, zlepšují se tak místní klimatické podmínky a snižuje riziko povodní,“ bilancuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.