Chomutov zatepluje školky, přidá i zelené střechy

/ Úspěšné projekty
Město Chomutov dále snižuje energetickou spotřebu u svých budov. Aktuálně zatepluje dvě školky, třetí už je hotová.

A co si město od investic slibuje? Hlavně nižší spotřebu, adaptaci na změnu klimatu a hezčí budovy. „Hlavní motivací jsou samozřejmě energetické úspory těchto veřejných budov. Většinou se jedná o zateplení obálky budovy, výměnu oken a dveří, zateplení střechy a instalaci nuceného větrání s rekuperací,“ uvádí mluvčí města Marie Heřmanová. Dodává, že u těchto budov navíc v souladu s koncepcí města týkající se změny klimatu přibyla realizace nových zelených střech.

Zateplovány jsou tři budovy: školka Radost v Palackého ulici, kde se děti učí ve dvou budovách, a mateřská škola Písnička na sídlišti na Zahradní. V Palackého ulici je jedna z budov už hotová, druhou by měla dodavatelská firma dokončit o letních prázdninách letošního roku. Školka na Zahradní by měla být hotová také v létě. „Zateplovány jsou ty objekty školek, které doposud neprošly energetickými úsporami,“ uvádí mluvčí města Marie Heřmanová. Na realizaci získalo město dotační podporu z Národního plánu obnovy.

Město si od revitalizace slibuje především energetické úspory. „Reálné úspory se ukážou až po realizaci, skutečnost se vyhodnocuje rok po ukončení realizace,“ uvádí mluvčí města. Podle energetického posudku by se měla spotřeba energií snížit u školky v Palackého ulici o více než padesát procent a u objektu na Zahradní téměř o čtyřicet procent.

Ohlasy lidí na rekonstrukce jsou dobré. „Ohlasy veřejnosti jsou veskrze pozitivní, neb po realizaci mají budovy krásné nové fasády, vedení školky má i možnost podílet se na konečném barevném řešení či návrhu. Tepelná pohoda včetně výměny vzduchu je zajištěna moderním vzduchotechnickým systémem nuceného větrání s rekuperací. V realizaci samozřejmě vznikají dílčí problémy, které se týkají částečného nebo úplného omezení chodu školky, což znamená dočasný diskomfort pro rodiče, děti i personál,“ uvádí mluvčí města Marie Heřmanová.