Kunovickou cyklostezku lemuje obnovená historická alej

/ Úspěšné projekty
V Kunovicích na Valašsku obnovili historickou alej podél zánovní cyklostezky. Zlepšili tak vzhled krajiny a zároveň zvýšili bezpečnost pro projíždějící cyklisty.

 

Pokud vás některý z výletů dovede do Kunovic na Vsetínsku, můžete se zajet podívat na obnovenou alej. Na takovou cestu je nejlepší vyrazit na kole, protože stromořadí v jedné části lemuje právě trasu pro cyklisty. Vidět tam můžete staré, ale i nově dosazené stromy.

V obci se rozhodli starou alej zachránit a revitalizovat. „V roce 2014 jsme vybudovali novou cyklostezku podél starší aleje. Tyto stromy ale nebyly nikdy v minulosti odborně ošetřeny. Hrozilo zde i zranění osob pohybujících se na cyklostezce, například spadem suchých větví,“ říká starosta Kunovic Josef Haša. Je proto rád, že v rámci projektu byly odstraněny nemocné stromy a místo nich byly vysázeny nové vzrostlé stromy. „Ty stromy, které zůstaly, byly odborně ošetřeny a na řadě z nich byla instalována bezpečnostní vazba. Tím došlo k minimalizaci rizika zranění osob při pohybu po cyklostezce, zároveň byl ale obnoven výrazný krajinotvorný prvek na našem katastru,“ uvádí starosta.

Obec tak zachránila významný přírodní prvek v krajině. Ten je domovem mnoha druhů organismů a přispěl k rozmanitější přírodě v okolí. V aleji byly vysazeny lípy, švestky a jilmy. Starosta si za projektem stojí, přestože se našlo pár lidí, kteří kácení stromů kritizovali. Ale jak podotýká, takové ohlasy provázejí každé poražení stromu v obci. Hlavní výhody vidí v obnovení významného krajinotvorného prvku. „V našem okolí se jedná o ojedinělý prvek, tedy o kombinaci liniového stromořadí, liniové stavby – cyklostezky – a vodního toku. To vše vytváří prostor pro trávení volného času nejen našich občanů, ale i občanů z okolních obcí,“ dodává.

Obci se podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně z prioritní osy 4, specifi ckého cíle 4.3. Z něho jsou podporovány realizace na posílení přirozené funkce krajiny. Součástí projektu je i následná péče, projekt jako takový by měl být ukončen v roce 2020

   

Priorita 6/2018