Opravená nádrž pomáhá udržet vodu v krajině

/ Úspěšné projekty
Nedaleko Břežan na Znojemsku stojí na přítoku Libického potoku nádrž na zadržování vody. Po nedávné rekonstrukci přispívá ke zlepšení životního prostředí.

Vodní plocha patří do majetku Lesů ČR. Ty se rozhodly pro její opravu, protože vodní plocha byla zanesena sedimenty a z velké části byla zarostlá rákosem. Navíc na hráz spadl mohutný vyvrácený strom a poškodil ji. Nádrž tak byla v havarijním stavu. Po přípravách se s pracemi začalo na podzim roku 2016. Lesům ČR se podařilo na rekonstrukci získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Zhruba za sedm měsíců bylo hotovo. Součástí projektu byla rekonstrukce zemní hráze a výpustného objektu. Podnik nechal vybudovat také bezpečnostní přeliv, který odvádí vodu při zvýšených průtocích, odtěžil sediment a upravil i zatopenou plochu nádrže.

Zhruba ve vzdálenosti 150 metrů pod hrází nechaly Lesy ČR vybudovat tůň. Ta vytváří příhodné životní podmínky pro živočichy vázané na vodu, zvláště pro několik chráněných obojživelníků, jejichž výskyt prokázaly přírodovědné průzkumy během projektové přípravy. Jde o blatnici skvrnitou a skokany ostronosého, skřehotavého, štíhlého a zeleného.

S odstupem času hodnotí společnost Lesy ČR projekt stále kladně. „Projekt, tak jak byl koncipován a jak bylo vydáno stavební povolení, byl beze zbytku naplněn. Zcela jednoznačně se zlepšily vodní poměry, akumulace vody má pozitivní revitalizační dopad na krajinu. Ve výsledku se nejedná o pouhé zadržení vody v krajině, ale o víceúčelovou malou vodní nádrž s druhou níže položenou retenční plochou a mokřadem,“ popisuje mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Dalším velkým pozitivem je možnost aktivní regulace průtoku pomocí výpustného zařízení. „To je zcela zásadní pro hospodaření s vodou v krajině, která – zejména na Znojemsku – taková díla potřebuje. Dílo umožňuje celkovou akumulaci vody v objemu 7,22 tisíce metrů krychlových při současném zajištění minimálního průtoku na Libickém potoku v objemu 0,15 litru za vteřinu,“ dodává paní Jouklová.

Znojemsko patří v Jihomoravském kraji k nejsušším oblastem. Opravená nádrž na přítoku Libického potoka nyní zadržuje vodu a zároveň chrání krajinu před povodní.