Sídlo statistického úřadu se dočkalo velké a úsporné modernizace

/ Úspěšné projekty
Významnou proměnou prošla ústřední budova Českého statistického úřadu v Praze. Za plného provozu došlo ke kompletní obměně pláště budovy, k inovacím v systému vytápění a větrání a zavedení úsporných technologií, které sníží spotřebu energií minimálně o třicet procent. Projekt za více než 250 milionů korun byl ze dvou třetin financován z prostředků Evropské unie.

„Hlavními cíli náročné rekonstrukce byly úspora energie, snížení provozních nákladů a také zlepšení kvality vnitřního prostředí a pracovního komfortu zaměstnanců. Roční úspora 3 297 GJ je podobná roční spotřebě 80 průměrných domácností za teplo a ohřev vody. Po dobu osmi let počítáme s celkovou úsporou více než 15 milionů korun na provozu,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Výrazným inovativním a úsporným prvkem je využití odpadního tepla z výpočetního centra ČSÚ za pomoci tepelných čerpadel. Systém zabezpečuje nejen potřebné chlazení datového centra, ale navíc vyrobí i dostatek tepla pro celoroční ohřev vody v objektu a přebytky získaného tepla lze využít i k vytápění budovy. Očekávaná hodnota získaného tepla je cca 450 tisíc kWh, což odpovídá možné úspoře přibližně 900 tisíc korun ročně. Na střechách úřadu bylo nainstalováno celkem 426 kusů fotovoltaických panelů, které ročně vyrobí téměř 168 tisíc kWh elektrické energie a jejich maximální výkon odpovídá výkonu přibližně dvaceti běžných fotovoltaických elektráren na rodinných domech. Další úspory i komfort zajistí nový obvodový plášť, okna s lepšími tepelněizolačními i akustickými vlastnostmi, chlazené vnitřní prostory, zajištěná hygienická výměna vzduchu či rovnoměrnější vnitřní osvětlení.

Do obvodového pláště budovy je nyní přikotveno 6 500 m2 tepelné izolace a na líc bezúdržbové fasády bylo namontováno 2 700 m2 keramického obkladu a 3 800 m2 kompozitních desek. Pod pláštěm se ukrývá 16,5 km nosných profilů a na kotvení se spotřebovalo více než 200 tisíc vrutů a nýtů. Do stěn a podhledů bylo vloženo téměř 40 km kabelů a nově bylo instalováno 2 780 kusů LED svítidel. Plocha nových oken pak činí 2 598 m2.

Akce byla uskutečněna metodou Energy Performance Contracting (EPC), kdy po dokončení stavby dodavatel ručí za dosažení předepsaných parametrů a energetických úspor od okamžiku odevzdání díla a výše jeho odměny za energetický management je na dodržení těchto úspor závislá. Garantovaná roční úspora proti stávajícímu stavu činí 30 procent.

Celkové náklady dosáhly 254 milionů korun. Projekt renovace ústřední budovy Českého statistického úřadu je financován v rámci Operačního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.