Stolová hora a rybníky hostí vzácné druhy

/ Úspěšné projekty
Vrch Vladař a Borecké rybníky jsou krásnými kouty přírody na Karlovarsku. Kraj se místům věnuje a chce zachovávat jejich přírodní ráz.

Na severním okraji města Ostrova se rozprostírá rybniční soustava známá jako Borecké rybníky. Vodní plochy jsou pozůstatkem velkého rozmachu rybníkářství před třemi sty lety. Desítky rybníků mezitím zanikly, staly se z nich většinou louky a pastviny. Boreckých rybníků je celkem devět. Vedou mezi nimi cesty, po kterých se pohybují turisté, pěší i na kolech, najdete tam i naučnou stezku. Současně jsou domovem mnoha chráněných rostlin a živočichů.

Stolová hora Vladař stojí kousek od Žlutic, ale vidět už je z dálky, je výraznou krajinnou dominantou. Vznikla díky sopečné činnosti v nedalekých Doupovských horách. Na Vladaři se dají najít četné skalky, kamenná moře a další útvary, díky svému zvláštnímu charakteru je Vladař útočištěm pro mnohá vzácná zvířata i rostliny.

Oběma lokalitám se Karlovarský kraj věnuje i díky dvěma projektům z Operačního programu Životní prostředí. „U Koňského rybníka došlo vlivem řady procesů k regulaci optimálních biotopů vzácných druhů obojživelníků, což začínalo být podstatným negativem v oblasti, kde se jich z asi šestnácti v kraji žijících druhů vyskytuje jedenáct. Obdobné problémy vykazoval i ekosystém vrcholových partií Vladaře, kde postupným zarůstáním hlohy došlo k potlačení cenných stepních a hájových ploch až o alarmujících sedmdesát procent a hrozil tak úplný zánik botanicky a ekologicky cenné lokality. V území došlo k narušení běžných vazeb a řetězců, na nichž podobné ekosystémy stojí,“ vysvětluje mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.

Zvýšená péče zlepší situaci na místě, zachová potenciál obou území, ale také otevře cesty novým či staronovým způsobům péče. „Koňský rybník by bylo vhodné nechat jednou za několik let přes zimu opět vypuštěný, v novém litorálním pásu lze budovat tůně, které vodu udrží i při vypuštění. Vladař by v budoucnu mohl být extenzivně vypásán nebo zčásti i kosen na seno, samozřejmě extenzivním způsobem,“ dodává krajská mluvčí.

Projekty už přinesly konkrétní výsledky. „Při vytváření projektu bylo samozřejmě pamatováno na co nejmenší dopad na cenné složky zdejší přírody a v pravdě věříme, že toho bylo v maximální míře dosaženo. Na Vladaři tak například nad rámec projektu došlo k vybudování opatření zaměřených na ochranu populací cenných druhů. Již na podzim bylo možné pozorovat pozitivní vliv na ekosystém obou lokalit, Koňský rybník je díky tůním schopen zadržovat vodu i při spuštění hladiny, objevila se zde vydra a například ledňáčci. Vladař hostil některé vzácnější druhy teplomilných motýlů a kromě ekologického přínosu je velmi oceňován návštěvníky, krajináři, ale i historiky,“ odpovídá Jana Pavlíková.

Karlovarský kraj chce pokračovat v podobných projektech i nadále. Na jeho území se nachází podobné lokality, ale i třeba zarůstající rašeliniště a vřesoviště.