Zachránili potok plný raků a přitom udělali nový park

/ Úspěšné projekty
Rakovský potok v rokycanské městské části získal své jméno kvůli mimořádně početné populaci chráněného raka kamenáče. Město se před lety pustilo do jeho rekonstrukce. Cílem bylo vrátit do přírodního tvaru původní uměle narovnané koryto, které mělo přes 500 metrů.

Rokycany neměly parky a historicky jednou z vytipovaných lokalit bylo území kolem uměle vytvořeného, napřímeného a betonem opevněného koryta Rakovského potoka. „Následně přišla komise životního prostředí s myšlenkou vybudovat povodňový park, tedy zakomponovat do parku potok. Voda je totiž to, co z parku dělá atraktivní prostor pro lidi,“ uvádí mluvčí Rokycan Tereza Maixnerová.

Nově se Rakovský potok klikatí a plní nové meandry a tůně, které na místě vznikly. Revitalizací se koryto trochu prodloužilo. Technicky město nahradilo jednoduché koryto takzvaným širokým složeným korytem. To se skládá ze snížené části, kynety, kterou voda protéká při běžném průtoku, a vyvýšené části koryta, bermy, kterou může voda protékat při povodňových průtocích. To je další z přínosů revitalizace – snížení povodňového nebezpečí.

Při rozsáhlé rekonstrukci, která si vyžádala velké terénní úpravy a přesuny materiálu, se pečlivě dbalo na chráněného raka. Ohroženému živočichovi se přizpůsobila podoba toku, potok je vystlán pečlivě vybranými kameny, aby vyhovovaly místním rakům. Součástí přestavby byl i odborný přenos raků na nezbytně nutnou dobu, při němž bylo napočítáno kolem 1 500 kamenáčů.

Protože se jedná o tok uvnitř města, bylo velmi důležitou součástí projektu také bezprostřední okolí vody, ve kterém vznikl nový park. Kolem koryta rostou květnaté louky, město v parku vysázelo více než sedmdesát stromů a sto keřů. Potůček překrývají dřevěná plata či lanový mostek, aby se dalo volně přecházet z levého břehu na pravý. Krajinářsky pojaté znovuoživení okolí potoka uprostřed zástavby tak nabízí prostor pro příjemné strávení volného času v horkých dnech nejen díky herním prvkům pro děti.

Rokycany si revitalizaci pochvalují. „Stal se oblíbeným cílem místních i turistů, protože nabízí možnost krátkodobé rekreace a relaxace. Lidé oceňují oázu přírody uprostřed města,“ popisuje mluvčí města.

Náklady na celou realizaci byly 17 milionů korun, téměř 14 milionů získalo město z Operačního programu Životní prostředí. Dotaci ze stejného programu využily Rokycany i na druhou etapu revitalizace Rakovského potoka, která byla dokončena v říjnu letošního roku. Přes 400 metrů dlouhý úsek navazuje na již revitalizovanou etapu.