Nová škola sídlí v úsporné novostavbě

/ Úspěšné projekty

Je koncipována jako devítiletá s celkovou kapacitou 540 žáků a zřizuje ji Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí. Škola je unikátní svou architektonickou koncepcí, vybavením a rozsahem odborných učeben. Nachází se v ní osm odborných učeben: polytechnická a robotická, přírodovědná, hudební, jazyková, výtvarný ateliér, keramická dílna a pěstitelské práce, cvičná kuchyně a také počítačová učebna. „Děti si vyzkouší programování robotů i kuchařské soutěže. V jazykové přípravě žáků plánujeme propojení naší školy se zahraničními školami v Itálii a Anglii. Určitě vyrazíme do světa. Obavy z výbuchu v učebně fyziky a chemie naštěstí nemáme a pokusy budou vítány,“ uvedla při otevření v září loňského roku ředitelka školy Monika Dragounová.

„Architektonický koncept přezletické školy je založen na jednoduchosti a transparentnosti. Rozvíjí základní společenský princip architektury, kterým je spojování. Propojení mezi lidmi vidíme vždy ve spojitosti s vytvářením pocitu svobody, volnosti a otevřenosti. Jsme proto pevně přesvědčeni o schopnosti správně utvářeného prostředí domu přispívat k dobrým vztahům,“ říkají architekti z Kolrponu Petr Starčevič a Petr Macek, kteří budovu navrhli.

Kromě netradičního architektonického pojetí se škola vyznačuje moderními výukovými prostorami, které ji řadí mezi nejlépe vybavené základní školy u nás. Za špičkovým nábytkem, speciálními výukovými pomůckami i interaktivními prvky stojí společnost MY DVA holding , specialista na školní interiéry. Řešení odborných učeben zahrnuje moderní technologie pro efektivní výuku, jako jsou interaktivní tabule s projektory, výsuvné systémy pro práci s PC, systém ROBOTEL pro výuku jazyků, výukové pomůcky PASCO pro vědecké experimenty, robotické sady a mnoho dalšího. Do kmenových učeben firma dodala jednomístné žákovské lavice s důrazem na variabilitu žákovských stolů. Dále se postarala o nábytek v kabinetech, jídelně či šatnách, vybavila tělocvičnu a další prostory.

Škola jako celek je z hlediska energetické náročnosti řešena jako mimořádně úsporná budova, což prakticky znamená téměř pasivní standard. Ekologicky hospodaří také s pitnou i dešťovou vodou. Objekt také využívá geotermální energii ze dvou tepelných čerpadel, má též vlastní solární elektrárnu na střeše jižního pavilonu i nadstandardní tepelnou izolaci. Je tam také systém pro využívání takzvané šedé vody. Výstavba budovy byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí.