Stonavě přinesla dotace nové stromy, trávníky a květy

/ Úspěšné projekty
Ve Stonavě v Moravskoslezském kraji se rozhodli pustit do regenerace obecní zeleně.

Pro místní občany je životní prostředí důležitým tématem, protože žijí nedaleko dolů OKD na černé uhlí. I když byla těžba utlumena, budou se lidé s jejími následky vyrovnávat ještě mnoho let. Celá oblast je také zatížena škodlivinami v ovzduší více než jiné regiony.

Projekt regenerace obecní zeleně se zaměřil na širší centrum obce. Problém měly dvě hlavní jasanové aleje vedoucí centrem Stonavy, které byly bohužel napadeny lýkohubem jasanovým, broukem, který je schopný dřeviny výrazně poškodit. Takže na řadu muselo přijít kácení vzrostlých stromů. „Brali jsme to jako nutné zlo, stromy byly starší, některé napadené, tak jsme je museli nechat pokácet,“ říká místostarosta obce Tomáš Wawrzyk. „Místo nich jsme vysázeli nové, které určitě nějaký ten pátek vydrží.“ Aleje byly obnoveny v místech, kde to dovolovala ochranná pásma inženýrských sítí.

Úpravy se netýkaly pouze alejí, ale i dalších ploch. Okolo fotbalového hřiště byl navržen živý plot z volně rostoucích keřů. Na hlavní ulici před úřadem byly vysázeny malokorunné třešně a kolem pomníku byl založen záhon s keři a travinami. Osázení keři se dočkal také svah před domovem seniorů, kam kromě nich přibyly ještě stromy. Na dopravním ostrůvku nově rostou keře. Nezapomnělo se ani na areál základní a mateřské školy, kde bylo doplněno keřové patro a podél plotu byl vysázen volně rostoucí živý plot.

Takto by se dalo pokračovat po dalších částech obce, úprav se dočkalo okolí fotbalového hřiště, park zahrádkářů nebo cyklopark a jeho okolí, kde byla založena květnatá louka. Podle projektové dokumentace pak byly na mnoha místech obnoveny nebo založeny trávníky.

„Celkově tu akci vidíme velmi pozitivně, vznikla spousta okrasných ploch, takže jsou to jenom samé plusy,“ hodnotí investice místostarosta. Díky nově vysazeným stromům se také snížilo riziko spojené se staršími a nemocnými stromy. Ty se musely několikrát ročně kontrolovat, aby se předešlo možnému pádu větví či kmenů.

Obec uspěla se žádostí o dotaci na regeneraci zeleně v Operačním programu Životní prostředí, konkrétně z prioritní osy 4, specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.