Zdiby přeměnily zchátralý dům v komunitní centrum

/ Úspěšné projekty
Obec Zdiby se rozhodla posílit společenský život v obci. Využila k tomu dotace z Národního plánu obnovy rozdělované prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

Dům sloužil obci už dříve, pak obec přišla s nápadem vybudovat v něm modernější komunitní centrum a celkově jej opravit. „Hlavní motivací bylo vytvořit vhodné podmínky pro komunitní život v obci. V objektu má své tradiční zázemí knihovna, různé zájmové spolky a organizace a využívá jej i obec pro zasedání zastupitelstva či různá veřejná projednání. Po dobu rekonstrukce jsme knihovnu přestěhovali dočasně do prostor mateřské školky, pro zasedání zastupitelstva si pronajímáme budovu sokolovny, ale je to významné omezení provozu všech dotčených,“ uvádí Kateřina Kolářová, místostarostka obce Zdiby.

Potřeba vznikla i kvůli stále se zvyšujícímu počtu obyvatel. „Za posledních dvacet let se obec významně rozrostla, v obci dnes žije přes čtyři tisíce obyvatel. Potřeba scházet se a aktivně žít je opravdu velká, jsme za to rádi, protože to minimalizuje rizika sociálního vyloučení, utváří dobré vztahy a plnohodnotný život. Rekonstrukcí komunitního centra tomu napomůžeme,“ popisuje místostarostka hlavní záměry obce.

Před rekonstrukcí na tom dům nebyl dobře. „Objekt byl celkově ve velmi špatném, až nevyhovujícím stavu. Teprve nedávno se podařilo získat jej od státu do vlastnictví obce, a tak bylo možné připravit projekt celkové rekonstrukce. Kompletní rekonstrukce nosných konstrukcí, nové skladby podlah, zateplení obálky objektu včetně nových izolací proti vodě či nové sociální zázemí přinese očekávaný komfort užívání a uspoří také nemalé a neustále rostoucí náklady na spotřeby energií,“ vyjmenovává Kateřina Kolářová ze Zdib.

Práce na objektu v domě psaní článku finišovaly, všichni se už na nové prostory těšili. „Nejrůznější spolky a zájmové organizace očekávaly netrpělivě dokončení rekonstrukce, protože v současné době nemají kde působit a scházet se. Knihovna nabídne veřejnosti nově také studovnu nebo zázemí s počítačem. A v neposlední řadě se moc těší také obec Zdiby, protože nově bude možné obyvatelům nabídnout třeba kulturní akce nebo služby sociálního poradenství a další,“ vysvětluje místostarostka.

Hlavní stavební úpravy spočívaly v dílčích změnách dispozice objektu, vzniklo nové schodiště pro přístup do podkroví, čímž se otevřel prostor pro využití podkroví. Budova je celkově zateplena včetně střešní konstrukce, objekt prošel i bezbariérovými úpravami.